2.png

Zbiorniki przeciwpowodziowe

Zbiornik Pradnik koncepcja gmina ZielonkiAktualizowane Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP), za których przygotowanie odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przewidują na terenie gminy Zielonki powstanie trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych na ciekach: Prądnik, Garliczka i Sudół Dominikański. Najbardziej kontrowersyjny jest zbiornik na rzece Prądnik, usytuowany na terenie miejscowości: Pękowice, Trojanowice, Zielonki (gm. Zielonki) i Giebułtów (gm. Wielka Wieś), w km 13+340 rzeki oznaczony W_GZW_955.

Gmina Zielonki zleciła opracowanie niezależnej eksperckiej analizy alternatywnych rozwiązań, przedstawionych w dokumencie pod nazwą „Wariantowa analiza …”, który został udostępniony. Proponowane przez gminę Zielonki rozwiązania przedstawiają na rzece Prądnik połączone dwa kaskadowe suche zbiorniki, których granice ograniczają się wyłącznie do terenów rolnych wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego, w przeciwieństwie do zbiornika z aPRZP kolidującego z 95 budynkami i infrastrukturą. Gminny dokument zawiera trzy wariantowe rozwiązania, konieczne ze względu na spełnienie wymogów formalnych, rekomendowany do realizacji jest wariant 2.

Czytaj więcej: Zbiorniki przeciwpowodziowe – alternatywna propozycja gminy Zielonki

kontury zbiornika satelitaPlany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym przewidują powstanie na terenie gminy Zielonki 3 zbiorników przeciwpowodziowych: na rzece Prądnik W_GZW_955 (miejscowości Trojanowice-Pękowice-Zielonki), na cieku Garliczka W_GZW_950 (Garlica Murowana) oraz cieku Sudół Dominikański W_GZW_954 (Węgrzce).
Na terenie planowanego zbiornika na rzece Prądnik jest 95 budynków – mieszkalnych i z działalnością gospodarczą. Powierzchnia terenu pod ten zbiornik to ok. 55 ha w Zielonkach, Pękowicach i Trojanowicach, z czego ok. 20 ha to tereny budowlane. W obrębie zbiornika znajdą się też m.in. ujęcia wody, sieci wodne i kanalizacyjne, gazowe i 755-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej 794 Kraków-Skała. Według szacunków gminy Zielonki łączna wartość odszkodowań za same budynki, tereny rolne i budowlane to minimum 237 mln zł. Zbiornik na Prądniku w proponowanym kształcie jest nie do zaakceptowania, dlatego samorząd gminy Zielonki oprotestowuje to rozwiązanie. Zachęcamy też mieszkańców do składania indywidualnych uwag i protestów. Liczy się każdy głos!

Czytaj więcej: Zbiorniki przeciwpowodziowe KONSULTACJE – zgłoś uwagi!!!

Na terenie gminy Zielonki ujęto 3 zbiorniki:
W_GZW_955 Budowa zbiornika na cieku Prądnik w km 13+340 (m. Trojanowice-Pękowice-Zielonki)
W_GZW_950 Budowa zbiornika na cieku Garliczka w km 2+840 (m. Garlica Murowana)
W_GZW_954 Budowa zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400 (m. Węgrzce)

Instrukcja zgłaszania uwag do projektu PZRP - pobierz plik
Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym - pobierz plik (PDF) , pobierz (DOCX)

Mapa działań

 

Zbiorniki przeciwpowodz Pradnik Garliczka1

Zbiornik WEGRZCE2