3.png

Aktualności

plakat warsztaty pod chmurką 2020 przybysławiceplakat warsztaty pod chmurką 2020 węgrzceZapraszamy na warsztaty do filii Biblioteki Publicznej w gminie Zielonki: do Przybysławic i Węgrzc. Zajęcia zostaną przygotowane na świeżym powietrzu, z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych. Uczestnicy proszeni są o zachowanie dystansu społecznego oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej – maseczek lub przyłbic i jednorazowych rękawiczek. Na wszystkie warsztaty obowiązują wcześniejsze zgłoszenia i limit miejsc. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości i na plakatach (prosimy kliknąć miniatury). Tematyka i szczegółowy harmonogram spotkań są dostępne w bibliotece.

Czytaj więcej: Plenerowe warsztaty wakacyjne w bibliotece: w Węgrzcach i Przybysławicach

Garliczka G NChReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowościach Garliczka, ul. Gielniówka, ul. Na Chochół oraz Przybysławice, ul. Gielniówka została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gielniówka, ul. Na Chochół w Garliczce oraz ul. Gielniówka w Przybysławicach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Referat InwestInkedGrębynice II etap LI zmnycji Sieciowych informuje, że w dniu 30.06.2020 r. przekazano do eksploatacji II etap sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w miejscowości Grębynice. W ramach II etapu przekazany w użytkowanie zostaje odcinek sieci wybudowany w ul. Orlich Gniazd od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy gminy z msc. Maszyce, górny odcinek w ul. Świętego Floriana oraz sieć wybudowaną w ulicach: Orzechowa, Spacerowa, Widokowa, Jodłowa, Słoneczna, Na Moroniu, Parkowa.

Wszystkich zainteresowanych podłączeniem własnej nieruchomości do istniejącej sieci prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Uslug Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. z siedzibą Węgrzce ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (Tel.  12 285-02-61) w celu uzgodnienia projektu przyłącza tj. odcinka sieci od granicy działki do instalacji wewnętrznej w budynku. Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew zrealizowane zostało w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki -  IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednocześnie przypominamy, iż do sieci kanalizacji saniarnej wybudowanej w miejscowości Grebynice przekazanej do eksploatacji w ramach I etapu można uzgadniać podłączenia od dnia 30.03.2020 r. (link).

 

BolenReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Bosutów (Boleń), ul. Legionistów została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Legionistów w Bosutowie została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.