Budowa ciągów pieszo-rowerowych, w ciągu dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice i nr 2153K, tj. ul. Granicznej pomiędzy gminami Zielonki i Michałowice oraz dróg gminnych ul. B3 w Węgrzcach, ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki obręb Bosutów to trzecie zadanie, na które gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach ZIT (tym razem poddziałanie: niskoemisyjny transport miejski). Wykonane zostaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m przy samej jezdni wymienionych dróg z odwodnieniem o łącznej długości około 10 km, w tym około 5 km przy drogach powiatowych.


Oszacowana wartość całego zadania to ponad 6,5 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych planowane jest na około 4 760 tys. zł, środki Powiatu Krakowskiego wyniosą 595 275 zł, budżet gminy Zielonki poniesie koszt w wysokości 1 172 143 zł.
W ramach dodatkowej puli środków ZIT przygotowywane jest też do realizacji zadanie dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej w Garliczce (rozjazd do Woli Zachariaszowskiej) do Owczar wzdłuż ul. Gajowej. Koszt zadania około 2,5 mln zł przy środkach UE 1,85 mln zł i budżetu gminy Zielonki na poziomie 0,65 mln zł.

Do pobrania: mapka orientacyjna

pieszo rowerowe