Projekt1.png

Aktualności

Budowa szkoły i przedszkola w PrzybysławicachPowstający budynek oświatowy w Przybysławicach w gminie Zielonki ma 3,6 tys. m² powierzchni użytkowej, w tym basen i salę sportową ze ścianką wspinaczkową. Budynek mieścić będzie szkołę podstawową i przedszkole.

Dla szkoły zaplanowano: 18 klas lekcyjnych, salę komputerową oraz bibliotekę z mediateką, świetlicę, szatnie oraz pomieszczenia dla nauczycieli i administracji szkoły, będzie też aula szkolna i jadalnia z pełnym zapleczem kuchennym. Skrzydło przedszkola pomieści 4 sale przedszkolne, jadalnię oraz pomieszczenia dla nauczycieli i pokój pracy indywidualnej z dzieckiem. Budynek będzie miał również patio. Na zewnątrz powstanie ogrodzone boisko oraz plac zabaw dla dzieci, parking, jak również układ komunikacyjny wraz dwoma zjazdami: z drogi wojewódzkiej i gminnej.

Koszt budowy obiektu oświatowego w Przybysławicach w gminie Zielonki to 40 mln zł, większość finansowania pochodzi  z budżetu gminy Zielonki, inwestycję gminy Zielonki dofinansowano z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 5 120 078 zł. Budowę rozpoczęto w maju 2019 r., planowany termin zakończenia prac, według umowy, nastąpi w lipcu 2021 r.  Wykonawcą jest wybrana w przetargu firma KARTEL S.A. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w budynku szkoły i przedszkola w Przybysławicach oraz prace przy zagospodarowaniu całego otoczenia obiektu – budowie boiska, placu zabaw, dojazdów. 1 września 2021 r. dzieci rozpoczną w Szkole Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach rok szkolny.

Gmina Zielonki ma ponad 23 tys. mieszkańców i od lat jedno z najwyższych sald migracji w Małopolsce. W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych, w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza do nich 2242 uczniów, a każdego roku w szkołach przybywa średnio kolejnych 140 uczniów. Najwięcej dzieci uczy się w szkołach podstawowych w Bibicach (877 uczniów) i Zielonkach (812 uczniów).

Co ważne, od 2017 r. gmina Zielonki na rozbudowę bazy oświatowej wydała ok. 70 mln złotych, były to 3 inwestycje: rozbudowa dwóch największych szkół podstawowych w gminie o dodatkowe człony z basenami: w Bibicach (10 sal lekcyjnych, basen, sala widowiskowo-teatralna) i Zielonkach (8 sal lekcyjnych, basen, sala widowiskowo-teatralna) oraz budowa szkoły i przedszkola w Przybysławicach.
Do nowego budynku oświatowego w Przybysławicach przeniesie się Szkoła Podstawowa w Korzkwi im. Jerzego Kukuczki, w roku szkolnym 2021/2022 uczyć się w niej będzie ponad 330 uczniów, a w skrzydle przedszkola – 100 przedszkolaków.


Gmina Zielonki nie tylko zapewnia swoim uczniom świetną bazę oświatową, ale i wysoki poziom nauczania w szkołach – od lat jej uczniowie osiągają najwyższe wyniki w Małopolsce z egzaminów zewnętrznych na koniec etapów nauczania. Działania te zostały docenione wyróżnieniami w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” nadawanymi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego samorządom szczególnie aktywnym w dziedzinie rozwoju oświaty. Gmina Zielonki otrzymała 5 takich wyróżnień, w tym wyróżnienie nadzwyczajne, ostatnie w 2020 roku.

Do obejrzenia również przedstawiajacy budowany obiekt oświatowy w Przybysławicach: film.

Czytaj więcej: Budowa szkoły i przedszkola w Przybysławicach - rozbudowa bazy oświatowej w gminie Zielonki

Szanowni Państwo,
prosimy o uzupełnienie poniższej ankiety dotyczącej diagnozy sytuacji rodzin zamieszkujących na terenie gminy Zielonki. Ankieta ma charakter anonimowy i skierowana jest do dorosłych mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie gminy Zielonki. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zielonki na lata 2022-2024 współrealizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut. Kwestionariusz będzie aktywny do 18 lipca 2021 r.
Link do ankiety

konkurs stopklatka1Jeszcze tylko do 21 czerwca trwa nabór pomysłów do konkursu w ramach projektu realizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach „Poznajmy się – razem możemy więcej – projekt CKPiR w Zielonkach”. Zgłaszać je mogą mieszkańcy Gminy Zielonki, którzy ukończyli 13. rok życia.  Do naboru mogą przystąpić zarówno osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne. Celem naboru jest rozbudzenie i wzmocnienie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Zielonki w oparciu o ich potencjał kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną poprzedzającą procedurę naboru pomysłów, a w efekcie wybór i dofinansowanie najlepiej ocenionych inicjatyw. Szczegóły na ckpir.zielonki.pl. Na pomysły czekamy do 21 czerwca.

Warunkiem przyznania Nagrody lub Stypendium Wójta Gminy Zielonki jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia wniosku o przyznanie Nagrody lub Stypendium na dzienniku podawczym Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Zielonkach (liczy się data wpływu na dziennik podawczy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje w sprawie Nagród i Stypendiów Wójta Gminy Zielonki dostępne są na stronie BIP GZEAS w Zielonkach.

dkk 2018 rgbDyskusyjne Kluby Książki (DKK) to projekt wspólnie realizowany przez Instytut Książki oraz Biblioteki Wojewódzkie, który adresowany jest do osób  korzystających z bibliotek publicznych. Celem klubu jest stworzenie miejsca, w którym można dyskutować o przeczytanych książkach. Ważne jest również uświadomienie czytelnikom, iż nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z lektury. Projekt zakłada także ożywianie środowisk okołobibliotecznych oraz promowanie mody na czytanie. Wywodzi się on z Wielkiej Brytanii jako adaptacja brytyjskiej idei reading clubs. Spotkania DKK adresowane są do osób, które: lubią czytać i rozmawiać o książkach, poznawać nowych autorów i gatunki literackie, na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury, chcą spędzić przyjemnie czas i są otwarte są na nowe znajomości. Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Publicznej w Przybysławicach istnieje od 2011 roku.
Czytelnicy zainteresowani taką formą spędzania czasu proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 12 380-33-30 lub osobiście w bibliotece.
Zapraszamy wszystkich chętnych!