3.png

Informacje dla przedsiębiorców

Informacja o zmianie przepisów w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzyw sztucznych oraz nowych obowiązkach prowadzących jednostki handlowe w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) - pobierz pilk

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Szczegółowe informacje w pliku do pobrania -  pobierz plik
Ulotka - pobierz plik

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki o upływie 31 maja 2019 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej: Informacje dotyczące terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na...

aktaOd 1 stycznia 2019 r. będzie łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Przedsiębiorca zdecyduje, czy będzie przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, zatrudnionych po 2018 r., przechowywanr będą tylko przez 10 lat. Będzie również możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudnione były w latach 1999–2018.

Szczegóły w pliku do pobrania TUTAJ 

Informacje - WEJDŹ