Informacje dla przedsiębiorców

Urząd Gminy Zielonki przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki o upływie 31 maja 2019 r. terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej: Informacje dotyczące terminu dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na...

aktaOd 1 stycznia 2019 r. będzie łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Przedsiębiorca zdecyduje, czy będzie przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, zatrudnionych po 2018 r., przechowywanr będą tylko przez 10 lat. Będzie również możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudnione były w latach 1999–2018.

Szczegóły w pliku do pobrania TUTAJ 

Informacje - WEJDŹ

Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Czytaj więcej: Informacja o programie "Akademia Menadżera Innowacji"

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z innymi resortami prowadzi szereg działań, które mają na celu umożliwienie realizacji jak największej liczby spraw na linii urząd – obywatel czy przedsiębiorca, drogą elektroniczną. Jednym z takich zadań jest stworzenie nowoczesnego serwisu informacyjno-usługowego dla firm, dostępnego pod adresem www.Biznes.gov.pl

Czytaj więcej: Serwis informacyjno-usługowy dla firm Biznes.gov.pl