Urząd Gminy Zielonki informuje, iż w dniach od 9 do 11 września 2019 r. odbędzie się trzydniowa wycieczka autokarowa do Przemyśla oraz Łańcuta dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne na terenie Gminy Zielonki. Koszt wyjazdu to 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) od osoby. Cena zawiera opłatę za nocleg, wyżywienie, przewodnika oraz opłaty za wstępy do miejsc zwiedzanych podczas wycieczki. Urząd Gminy Zielonki pokrywa jedynie koszty transportu.  Ze względu na ograniczoną liczbę osób chęć uczestnictwa w wycieczce należy zgłosić do dnia 30 sierpnia 2019 r. u Sołtysów swoich miejscowości.
Wyjazd w dniu 9 września 2019 r. o godzinie 07:00 spod Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32 – 087 Zielonki.
Szczegółowe informacje w sprawie programu wycieczki można uzyskać u Sołtysa Sołectwa Grębynice Pana Adama Dulińskiego.

Małopolski Lider Przedsiębiorczości 2019Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął nabór do Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r. To już IX edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną. Wybieramy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej – czyli przedsiębiorstwo, które działa w Małopolsce już ponad 2 lata, ale także nagradzamy Debiut Roku (czyli podmiot, który działa min. 1 rok).

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019