Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji „Pro Musica Nova” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2020”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji „Pro Musica Nova” o przyznanie dotacji na zadanie pn. „Koncert Noworoczny Orkiestry Korzkiew 2020” - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Wykonanie breloka metalowego - gadżetu promującego Rok Pucheroka w gminie Zielonki”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ  o przyznanie dotacji na zadanie pn. „Wykonanie breloka metalowego - gadżetu promującego Rok Pucheroka w gminie Zielonki” - pobierz plik

 

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „I Zielonecki Jarmark Bożonarodzeniowy”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” o przyznanie dotacji na zadanie pn. „I Zielonecki Jarmark Bożonarodzeniowy” - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Zwierzęta w służbie człowiekowi, czyli jak zwierzęta pomagają ludziom i jak ludzie mogą pomagać zwierzętom”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób,o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Stowarzyszenia „Koalicja dla Gminy Zielonki” o przyznanie dotacji na zadanie pn. „Zwierzęta w służbie człowiekowi, czyli jak zwierzęta pomagają ludziom i jak ludzie mogą pomagać zwierzętom” - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Informujemy, że w dniu 26 września 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji ARTica wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Akademia Sztuk Trzeciego Wieku”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa  w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji ARTica o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Akademia Sztuk Trzeciego Wieku”pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk