8.png

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2021”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki), gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu...

Informujemy, że Zarządzeniem nr 135/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku Wójt Gminy Zielonki rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019” - pobierz

 

 

Informujemy, że Zarządzeniem nr 134/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku Wójt Gminy Zielonki rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki" - pobierz

 

 

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Zielonki realizowanych na rzecz jej mieszkańców, związanych z dofinansowaniem tzw. „wymaganego wkładu własnego” oferentów do projektów, na których realizację oferenci pozyskali, bądź są w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł pozagminnych (tj. spoza Gminy Zielonki), gdzie grantodawca zewnętrzny wymagana wniesienia wkładu własnego przez oferenta.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu...

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki".
Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko oraz motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw proekologicznych poprzez: edukację ekologiczną, wydarzenia edukacyjno-animacyjne, prezentacje, warsztaty, gry terenowe, filmy, poradniki, akcje proekologiczne, konkursy, opracowania, analizy, wystawy wraz z katalogami itp.

    1.  W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. "Zwiększanie świadomości ekologicznej...