Pólnocna Obwodnica Krakowa

POK 1 mKrakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - inwestor budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) - przygotował dwa wnioski o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 2 stycznia 2020 r. GDDKiA złożyła wniosek do wojewody małopolskiego o wydanie decyzji ZRID dla Północnej Obwodnicy Krakowa na odcinku przebiegającym przez Zielonki i Batowice. Na drugi odcinek, przebiegający od węzła Modlnica (gm. Wielka Wieś) do Zielonek, wniosek o ZRID ma zostać złożony do końca stycznia 2020 r., ze względu na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków dotyczące ochrony szańców fortu Pękowice (po uwagach konserwator konieczne okazało się przesunięcie lokalizacji obiektu inżynierskiego i obniżenie drogi względem terenu). Prace budowlane mają się rozpocząć po uzyskaniu decyzji ZRID. - Chcielibyśmy rozpocząć je w połowie tego roku - informuje Iwona Mikrut, rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA.

Czytaj więcej: Postępy przy Północnej Obwodnicy Krakowa – wniosek o pierwszy ZRID złożony

konsultacje s52 m

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zaprasza na spotkania dotyczące prezentacji rozwiązań projektowych oraz omówienie procedur związanych z przejmowaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i wypłatami odszkodowań za te grunty.

Dla mieszkańców posiadających nieruchomości w obrębach: Bibice, Zielonki spotkanie odbędzie się 18.06.2019 roku o godzinie 18:00 w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach adres: Ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki.

Dla mieszkańców posiadających nieruchomości w obrębach: Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice spotkanie odbędzie się 19.06.2019 roku o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Węgrzcach (sala Vangelis) adres: Ul. A3 nr 1, 32-086 Węgrzce.

Ze szczegółami  proponowanych rozwiązań (mapy poszczególnych odcinków) można się zapoznać na stronie GDDKiA o. Kraków

 

1DSC0415313 listopada 2018 r. na węźle Modlnica w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisano umowę na budowę Północnej Obwodnicy Krakowa. Wykonawcą będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 r. Północna Obwodnica Krakowa (S52) ma być dwujezdniową drogą ekspresową łączącą węzeł Modlnica z węzłem Kraków - Mistrzejowice. Długość POK to 12 km 327 m, z czego 6,7 km biec ma po terenie gminy Zielonki, przez 6 miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice. Koszt zaprojektowania i wykonania zadania to 1,428 mld zł.

Czytaj więcej: Podpisano umowę na budowę Północnej Obwodnicy Krakowa 

pok wezelMale5 lipca 2018 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, wybrała wykonawcę budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, zostało nim konsorcjum firm: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze sp. z o.o., spośród ośmiu oferentów. Pozostali mają 10 dni na ewentualne odwołania.

POK ma powstać do 2023 roku, jej koszt to prawie 1,3 mld złotych. Długość drogi to 12,4 km, z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki, przez miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice. Jezdnia dla każdego z kierunków ruchu będzie miała po 3 pasy ruchu, do istniejącego węzła Modlnica zostaną dobudowane 4 łącznice, na trasie powstaną 3 węzły: Zielonki (węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu POK z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną Trasą Wolbromską), Węgrzce (skrzyżowanie z DK7), Batowice (skrzyżowanie z drogą powiatową 1256K), oraz 3 tunele – pod miejscowością Zielonki i rzeką Prądnik o długości 870 m, pod wzgórzem w Batowicach o dł. 653 m i na terenie Krakowa pod wzgórzem „Syberia” o dł. 98 m, a także 27 obiektów mostowych i 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

Link do informacji GDDKiA