7.png

Zagrożenie powodziowe

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 07.05.2021 do godz. 22:00 dnia 07.05.2021
Obszar: Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Nidy, Czarnej, Kamiennej, Wieprza, Bugu oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów deszczu w tym również burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Infoemacja o niebezpiecznym zjawisku: gwałtowne wzrosty stanów wody

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 08:36 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020
Obszar:  Mała Wisła, zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa  (małopolskie)
Przebieg: Prognozowane opady deszczu będą powodować wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:151 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.06.2020 do godz. 06:00 dnia 30.06.2020
Obszar: Mała Wisła, zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Przebieg: Prognozowane silne opady deszczu będą powodować szybki wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, możliwe są przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach, na skutek spływu wód opadowych ze śląska prognozowane jest ponowne przekroczenie stanu alarmowego.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:50

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
 Ważność: od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, dolnego Dunajca, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego. Na Sole w Oświęcimiu stan alarmowy będzie się utrzymywał do czasu zmniejszenia odpływu z kaskady zbiorników.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:31

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
 Ważność: od godz. 10:00 dnia 04.02.2020 do godz. 23:00 dnia 04.02.2020
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)
Przebieg: Na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:2