Zagrożenie powodziowe

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 03:00 dnia 14.05.2019 do godz. 09:00 dnia 15.05.2019
Obszar: Zlewnie Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:9

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 20:00 dnia 29.04.2019 do godz. 20:00 dnia 30.04.2019

Obszar: Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w ciągu dnia i nocy na rzekach województwa małopolskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych. Na Białce w Trybszu stan wody może ponownie przekroczyć stan alarmowy.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:4

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
 Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.07.2018 do godz. 18:00 dnia 18.07.2018
Obszar: zlewnia Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi i prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (także o charakterze burzowym), spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, szczególnie w zlewni Skawy, Raby i Dunajca, może zostać przekroczony stan alarmowy.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:18 

OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.05.2018 do godz. 08:00 dnia 18.05.2018
Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie).

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:4  

Jak się zachować w czasie powodzi:

http://krakow.pl/start/200410,artykul,jak_sie_zachowac_w_czasie_powodzi.html

Postępowanie przed, po i w czasie powodzi:

https://strazacki.pl/szkolenia/postepowanie-przed-po-i-w-czasie-powodzi

Postępowanie przed, po i w czasie powodzi:

https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=83465&wer=0&new=t&mode=shw

Sanepid radzi, jak zadbać o zdrowie podczas powodzi:

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/sanepid-radzi-jak-zadbac-o-zdrowie-podczas-powodzi,2873406,art,t,id,tm.html