OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 00:00 dnia 15.04.2019 do godz. 08:00 dnia 16.04.2019


Obszar: powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, Kraków, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wadowicki, wielicki

Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2°C, a przy gruncie do -4°C
Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.57.2019 z dnia 14.04.2019 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

Dyżurny Synoptyk Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krakowskiego
(-)  Paweł Jamka