OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE POWIATU KRAKOWSKIEGO
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 11:30 dnia 08.08.2018 do godz. 20:00 dnia 10.08.2018

Obszar: powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, krakowski, Kraków, miechowski, myślenicki, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wadowicki, wielicki
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. W piątek przejściowo chłodniej od 28 do 29 °C Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.
Sporządzono na podstawie komunikatu WB-I.6331.3.107.2018 z dnia 07.08.2018 r. Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego.

Dyżurny Operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

(-) Marek Szylar