Statystyka ludnościowa wg. sołectw na dzień 31 stycznia 2020 roku

 

Miejscowość

Liczba mieszkańców

Batowice

456

Bibice

3944

Boleń

387

Bosutów

568

Brzozówka

606

Dziekanowice

770

Garlica Duchowna

224

Garlica Murowana

395

Garliczka

379

Grębynice

391

Januszowice

305

Korzkiew

204

Owczary

1050

Pękowice

580

Przybysławice

681

Trojanowice

901

Węgrzce

3245

Wola Zachariaszowska

733

Zielonki (bez osiedla Łokietka)

5539

Osiedle Łokietka

979

RAZEM GMINA ZIELONKI

22337

2. Statystyka ludnościowa gminy Zielonki (dane na dzień 31 grudnia danego roku)


Lp.

STATYSTYKA LUDNOŚCIOWA
(w liczbach bezwzględnych)

1. Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   2009 2010   2011  2012 2013 2014 2015
1. Małżeństwa 91 104 89 93 125 118 94 98 111 111 151 131 139  153 219   177 184   159  174 180 145
2. urodzenia żywe 164 156 149 115 128 131 128 124 125 132 131 127 146  166 205 200   196  238  214 241 232
3. zgony ogółem 128 115 133 124 154 124 130 124 130 131 148 131 126  149 166  117   164  151  179 186 179
4. przyrost naturalny 36 41 16 -9 -26 7 -2 0 -5 1 - 17 - 4 20  17  39  83  32  87  87 55 53
5. zameldowania na pobyt stały 284 319 334 387 398 396 394 424 544 500 574 430 503  750 756  770   796  701  670 862 785
6. wymeldowania z pobytu stałego 123 105 129 143 151 152 109 99 186 142 133 182 156  148  136 166   176  159  210 119 169
7. saldo migracji (5 - 6) 161 214 205 244 247 244 285 325 358 358 441 248 347  602 620   604  620  542  460 743 616

% STATYSTYKA LUDNOŚCIOWA

Lp.

Ludność w wieku

1. wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015
2. przedprodukcyjnym 23,7 23,2 22,7 21,9 21,3 20,3 19,7 19,0 23,4 23,0 22,1 21,7 21,4 21,2 21,6 21,5 22  22,3  22,6 23 23,2
3. produkcyjnym 61,6 61,9 62,2 62,7 63,5 64,3 65,3 66,2 62,1 63,4 63,5 63,9 64,0 64,2 64 64,3 64,8  62,9  62,8 61,7 61,7
4. poprodukcyjnym 14,7 14,9 15,1 15,4 15,2 15,4 15,0 14,8 14,5 13,6 14,4 14,4 14,7 14,5 14,4 14,2 13,2  14,8  14,6 15,3 15,1
5. liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym (2+4) na 100 osób w wieku produkcyjnym 62,4 61,5 60,9 59,5 57,5 55,5 53,2 51,0 61,1 57,7 57,4 56,5 56,3 55,6 56,3 55,6 54,3  59,1  59,2 62 62
6. małżeństwa (na 1000 osób) 7,7 8,6 7,3 7,4 9,8 9,1 7,1 7,2 7,9 7,7 10,2 8,70 9,0 9,6 13,1 10,1 10,1  8,5  9,0 9 7,1
7. urodzenia (na 1000 osób) 13,8 12,9 12,2 9,1 10,0 10,1 9,6 9,1 8,9 9,1 8,8 8,5 9,5 10,4 12,3 11,4 10,8  12,7  11,1 12,1 11,4
8. zgony (na 1000 osób) 10,8 9,5 10,9 9,8 12,0 9,5 9,8 9,1 9,3 9,1 10 8,7 8,2 9,4 10 6,7 9  8  9,3 9,3 8,8
9. przyrost naturalny (0/00) 3,0 3,4 1,3 - 0,7 - 2 0,6 - 0,2 0 - 0,4 0 - 1,2 - 0,2 1,3 1,0 2,3 4,7 1,8  4,7  1,8 2,8 2,6

Ludność Gminy Zielonki
(w liczbach bezwzględnych)

wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013  2014 2015
ludność ogółem - stan w dniu 31 grudnia 11863 12106 12219 12628 12818 13042 13314 13639 14012 14437 14835 15008 15391 15864 16681 17490 18169 18804   19256 19936 20390
ludność na 1 km2 245 250 252 261 265 269 275 282 289,5 298,3 306,5 310,0 318,0 327,8 344,6 361,4 375  388,5 397,8  411,9 421,3

Ludność: w wieku przedprodukcyjnym
( poniżej 18 roku życia )

- kobiety 1422 1409 1404 1394 1369 1324 1301 1279 1639 1630 1604 1602 1616 1659 1765 1848 1962  2064 2151  2250 2324
- mężczyźni 1392 1394 1375 1372 1366 1328 1323 1310 1641 1684 1669 1658 1671 1711 1838 1912 2031  2130  2193 2333 2405

w wieku produkcyjnym
(kobiety od 18 do 60 roku życia i mężczyźni od 18 do 65 roku życia)

- kobiety 3475 3582 3627 3781 3911 4023 4193 4385 4208 4456 4588 4671 4792 4958 5220 5488 5783  5758  5906 6073 6159
- mężczyźni 3830 3913 3966 4138 4228 4364 4498 4645 4489 4703 4835 4918 5057 5233 5455 5753 5990  6064  6191 6231 6428

w wieku poprodukcyjnym
( powyżej 60 roku życia kobiety i 65 roku życia mężczyźni )

- kobiety 1159 1198 1215 1266 1278 1313 1295 1306 1310 1278 1381 1403 1463 1515 1591 1664 1619  1853  1872 2030 2033
- mężczyźni 585 610 632 677 666 690 704 714 725 686 758 756 792 788 812 825 784  935  943 1019 1041