Wzory deklaracji podatkowych do pobrania

OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE,
W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBY FIZYCZNE

 informacja (*.pdf) 
informacja (*.xls) 

ŚRODKI TRANSPORTOWE

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT - 1 i ZAŁĄCZNIK
DO DEKLARACJI DT - 1/A
 

 

 

deklaracja DT - 1 - pobierz plik (*.pdf)

Załącznik nr 1 DT - 1/A- pobierz plik (*.pdf)