Aktualności

Zaproszenie do MulticelStowarzyszenia Korona Północnego Krakowa rozpoczyna projekt o nazwie Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "Multicel" i zaprasza na bezpłatne kursy/szkolenia skierowane do osób z grup defaworyzowanych: osoby bezrobotne; kobiety, które po ukończeniu szkoły nie były obecne na rynku pracy lub opuściły go na kilka lat; osoby niepełnosprawne; osoby w wieku 50+ poszukujące pracy; rolników, którzy chcą podjąć pracę poza rolnictwem, osoby korzystające z pomocy społecznej. Lista kursów na plakacie, kursy barmański, kelnerski i florystyczny odbywać się będą w Zielonkach. Więcej informacji, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: link.

7 kwietnia 2019 roku odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w 17 sołectwach gminy Zielonki.

Poniżej przedstawiamy protokoły głosowania na sołtysów i członków rad sołeckich sporządzone przez poszczególne sołeckie komisje wyborcze i wywieszone na lokalach wyborczych.

Czytaj więcej: Informacja nt. wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zielonki

8 kwietnia 2019 r. nauczyciele i pracownicy samorządowych szkół i przedszkoli z terenu gminy Zielonki przystępują do ogólnopolskiego strajku oświatowego. Staramy się, aby ten wyjątkowy i trudny czas w jak najmniejszy sposób odczuli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy i ich rodzice.
5 kwietnia 2019 r. organ prowadzący – Wójt Gminy Zielonki - zatwierdził dla szkół podstawowych w Bibicach i Zielonkach oraz dla przedszkoli samorządowych w Zielonkach i Węgrzcach z siedzibą w Bibicach zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniu 8 kwietnia 2019 r., działając na mocy § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Na ich podstawie dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą grozić zdrowiu uczniów.
 W poniedziałek 8 kwietnia zbiera się sztab kryzysowy i poinformujemy Państwa co do dalszej sytuacji w gminnych placówkach oświatowych – podkreśla wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Co w przypadku odwołania zajęć mogą zrobić pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka do lat 8? Jak informuje ZUS, mają oni możliwość pozostania w domu i wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 proc. wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.
Mamy nadzieję, że wyrozumiałość i zgodna współpraca pomoże nam wszystkim sprostać wyzwaniom, które staną zarówno przed rodzicami, jak i dyrektorami placówek oświatowych w tym szczególnym czasie.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach

Z uwagi na brak porozumienia w rozmowach między stroną rządową a związkami zawodowymi reprezentowanymi przez ZNP i FZZ, zgodnie z zapowiedziami dzisiaj, czyli 8 kwietnia 2019 r., od godz. 7.00 rozpoczął się bezterminowy strajk nauczycieli z samorządowych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zielonki. 

Pomimo to wszystkim dzieciom, które w dniu strajku zgłosiły się do swoich szkół i przedszkoli, zorganizowano opiekę i zajęcia w budynkach tych placówek oświatowych. 

Dzisiaj, tj. 8 kwietnia 2019 r. na godzinę 12.00 Wójt Gminy Zielonki zwołał sztab kryzysowy, aby na bieżąco śledzić przebieg wydarzeń i podjąć działania mające na celu zminimalizowanie skutków zaistniałej sytuacji wobec naszych uczniów i wychowanków, a także przygotować plan działań związanych z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. 

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa poprzez stronę internetową gminy Zielonki. Szczegółowych informacji udzielą także Państwu dyrektorzy szkół i przedszkoli, do których uczęszczają Państwa dzieci. 

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach mgr Anna Soblik

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że na terenie gminy Zielonki usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych realizuje firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (MPGO), odpadów komunalnych segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) firma Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień, natomiast odpadów ulegających biodegradacji firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKI" Mieczysław Jakubowski.
W razie pytań prosimy o kontakt z powyższymi firmami pod numerami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
MPGO Sp. z o.o. (12) 34 00 409, (12) 34 00 421, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ZUK Romuald Kwiecień (12) 41 91 100, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PW "MIKI" 532-469-940, (12) 267 57 98, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku ze zmianą firmy odbierającej odpady komunalne segregowane (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki informuje, że w sytuacji kiedy wjazd na teren wspólnoty jest zamknięty, należy kontaktować się z wykonawcą Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień pod numerem telefonu (12) 41-91-100, celem uzgodnienia dostępu na teren wspólnoty, w taki sposób aby możliwe było odebranie odpadów.
Równocześnie informujemy, że w przypadku braku dostępu nie będzie możliwości odebrania odpadów w wyznaczonym terminie zgodnym z harmonogramem, a co za tym idzie nie będzie podstaw do złożenia reklamacji.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Uprzejmie informuję, że w dniu 7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach: Batowice, Bibice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Osiedle Łokietka, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Wola Zachariaszowska, Zielonki.
Nad przebiegiem głosowania czuwać będą powołane do tego celu Sołeckie Komisje Wyborcze (oddzielnie dla każdego sołectwa). Lokale wyborcze dla poszczególnych sołectw zlokalizowano w:

Czytaj więcej: Komunikat wyborczy - WYBORY SOŁECKIE 7 kwietnia

KPK logo wybraneStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza potencjalnych beneficjentów już prowadzących lub chcących podjąć działalność gospodarczą do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Terminy, miejsca spotkań i kontakt do zapisów w rozwinięciu wiadomości:

Czytaj więcej: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej - spotkania informacyjno-promocyjne (spotkanie...

We wszystkich samorządowych szkołach i przedszkolach z obszaru gminy Zielonki przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Z uzyskanych od dyrektorów informacji wynika, że w sytuacji gdy rozmowy między związkowcami a rządem nie dojdą do skutku, nauczyciele i pracownicy szkół i przedszkoli samorządowych z terenu gminy Zielonki przystąpią do protestu organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r.

Jak wynika z przepisów, o rozpoczęciu strajku w danej szkole lub przedszkolu jego organizatorzy muszą poinformować dyrektorów najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem. Wtedy dyrektorzy będą mogli udzielić rodzicom precyzyjnych informacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice pozostawali w tym czasie w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły lub przedszkola, do której uczęszcza dziecko.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach

Bank Swiatowy BM2 kwietnia w gminie Zielonki gościła delegacja z Banku Światowego. Rozmowa z jego przedstawicielami dotyczyła doświadczenia gminy Zielonki we wdrażaniu programów dotacyjnych dla mieszkańców, mających na celu obniżenie niskiej emisji, jak również  rządowego programu „Czyste Powietrze”. Goście odwiedzili też dwa termomodernizowane przez gminę obiekty oraz nowy człon Szkoły Podstawowej w Zielonkach, gdzie zastosowano odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

 - Naszą rolą jest doradzanie polskiemu rządowi, m.in. jeśli chodzi o program „Czyste Powietrze”. Zbieramy opinie, czy należy zmienić program i jak, by w ciągu 10 lat zrealizować jego cele. Widzimy w tym dużą rolę gmin, szczególnie jeśli chodzi o dostępność programu dla gospodarstw o niskich dochodach – mówiła na rozpoczęciu spotkania Janina Franco  z World Bank Group.

Goście – Janina Franco i Anand Subbiah - pytali wójta gminy Zielonki Bogusława Króla m.in. o to, z jakich programów wymiany pieców korzystali lub nadal mogą korzystać mieszkańcy gminy Zielonki, ile wynosi dofinansowanie.

Czytaj więcej: Przedstawiciele Banku Światowego w gminie Zielonki o ograniczaniu niskiej emisji

zaproszenie do II edycji działaj lokalnieStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach II edycji programu Działaj Lokalnie 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1). Na stronie internetowej (link) oraz na Facebooku (link):  znajdą Państwo informacje o projektach realizowanych w ubiegłym roku w trakcie I edycji programu Działaj Lokalnie.

Niepubliczne Żłobek i Przedszkole „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach wspólnie ze Stowarzyszeniem Koalicja dla Gminy Zielonki zapraszają do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie „Eko Dzieciaki witają Wiosnę”, który składa się z dwóch niezależnych bloków:
    I. Konkurs recytatorski o tematyce przyrodniczej – termin zgłoszenia do 05/04/2019
    II. Eko-przedmiot użytku codziennego – termin zgłoszenia do 15/04/2019
Szczegóły dostępne na stronie http://kubisiowyogrod.pl/

Czytaj więcej: Konkurs skierowany do przedszkoli, żłobków/klubów dziecięcych z Gminy Zielonki 

smieci malePodczas VI sesji Rady Gminy Zielonki 28 marca 2019 r. radni gminy Zielonki uchwalili nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które obowiązywać będą od 1 maja 2019 r. Przypomnijmy, że aktualnie  - do końca marca 2019 r. - gmina za odbiór  1 tony odpadów  płaci średnio 501 zł, a opłata od mieszkańca, gdy odpady są segregowane wynosi: z domów jednorodzinnych 13 zł za odbiór co 2 tygodnie lub 17 zł z zabudowy wielorodzinnej za odbiór co tydzień; a gdy odpady nie są segregowane - 20 zł. Po przetargu z początku tego roku jedyne konsorcjum firm, które w nim wystartowało zaproponowało cenę dwukrotnie wyższą - 999 zł za odbiór 1 tony odpadów. Przetarg unieważniono, wójt gminy Zielonki Bogusław Król podjął się negocjacji z 4 firmami, w efekcie których udało się uzyskać nieco korzystniejsze warunki cenowe na 5 miesięcy (do końca sierpnia 2019 r.) na odbiór odpadów zmieszanych po 637,20 zł za 1 tonę, segregowanych i wielkogabarytowych po 850 zł za 1 tonę, zielonych po 669,60 zł za 1 tonę. Przetarg na odbiór odpadów zostanie wkrótce powtórzony.

- W odpowiedzialności za finanse publiczne, z trudem przedstawiam Państwu propozycję nowych stawek – mówił na VI sesji  28 marca wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Nowe opłaty, które uchwalili radni, mające wejść w życie od 1 maja 2019 r. wynosić będą, gdy odpady są segregowane: 24 zł miesięcznie od mieszkańca za odbiór co 2 tygodnie z domów jednorodzinnych lub 32 zł od mieszkańca za odbiór co tydzień z zabudowy wielorodzinnej; natomiast gdy odpady nie są segregowane za odbiór co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej - 37 zł, a za odbiór co tydzień z zabudowy wielorodzinnej - 45 zł od mieszkańca.

- System odpadów po stronie wydatków i dochodów powinien się bilansować, w tym roku na poziomie 7 025 703 zł, w budżecie brakuje więc ok. 2,5 mln zł na ten cel, stąd konieczność podniesienia stawek opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Brak uchwalenia bilansujących system stawek groziłby drastycznym zmniejszeniem zdolności kredytowej gminy, co jest konieczne do sfinansowania niezbędnych dla mieszkańców inwestycji (w tym m.in. budowy szkoły w Przybysławicach); skutkowałby koniecznością ograniczenia przewidzianych do realizacji inwestycji – argumentowano na sesji. Radni w długiej dyskusji wskazywali też konieczność opracowania odgórnego planu działania, mającego na celu zmniejszenie strumienia odpadów, tak by przeciwdziałać dalszemu wzrostowi stawek.

Według deklaracji na terenie gminy Zielonki 22 920 mieszkańców wytwarza odpady, z czego 898 mieszkańców deklaruje brak segregacji. Z danych zebranych przez gminę wynika, iż ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców stale wzrasta: w 2011 r. statystyczny mieszkaniec oddał 217,24 kg śmieci; w 2015 r. 274,26 kg śmieci; a w 2018 r. już 384 kg odpadów - przy czym coraz lepiej segregujemy odpady.  W 2018 roku zebraliśmy w gminie Zielonki łącznie 8.809 ton odpadów, w tym zmieszanych 5.302 tony, segregowanych 2.591 ton (w tym wielkogabarytowych 479 ton), zielonych 916 ton. Każdy mieszkaniec gminy wytworzył więc 384 kg odpadów w ciągu jednego roku, czyli ponad 1 kg odpadów dziennie. 

folk2Działający przy Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zespół ludowy Folklove został zakwalifikowany do dofinansowania w 3. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego rywalizowało 20 projektów, wniosek Folklove znalazł się wśród czterech wyłonionych głosami mieszkańców. Jest spośród nich jedynym o charakterze kulturalnym.
Celem projektu „Taniec i śpiew – zespół ludowy Folklove” jest rozwój 22-osobowego zespołu. Akompaniuje mu Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki kierowana przez Jana Regulskiego, która składa się z 5 muzyków grających na kontrabasie, skrzypcach, akordeonie, klarnecie i trąbce. Za zdobyte środki planowany jest zakup strojów regionalnych dla zespołu ludowego i kapeli, zatrudnienie instruktora tańca ludowego i śpiewu oraz realizacja Festiwalu Zespołów Ludowych pod koniec czerwca w Trojanowicach.

Czytaj więcej: Zespół Folklove z dofinansowaniem z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego

plakat warsztaty wielkanocne 2019 bibiceSołectwo Bibice we współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach zaprasza wszystkich mieszkańców Bibic na warsztaty artystyczne tworzenia zewnętrznych dekoracji świątecznych, którymi zostanie ozdobiony bibicki rynek. Zajęcia odbędą się w soboty 30 marca i 6 kwietnia w Domu Ludowym w Bibicach, początek o godz. 11:00. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Do stworzenia dekoracji świątecznych potrzebujemy kilku rzeczy, które mogą znaleźć Państwo w swoich domach, ich listę oraz kontakt do zapisów znajdziecie w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych w Bibicach

Wspólne posiedzenie Sołeckich Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów sołtysów  i członków rad sołeckich odbędzie się w dniu: 4 kwietnia 2019 roku (czwartek)  o godzinie 16.30 w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, przy ul. Galicyjskiej 17a.

    • Obecność Członków Komisji jest obowiązkowa.
    • Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty) oraz znać numer swojego konta w banku.
    • Studenci proszeni są o przyniesienie kserokopii ważnej legitymacji studenckiej.
    • Renciści i emeryci winni znać nr ewidencyjny swojej legitymacji.

Pełnomocnik ds. wyborów sołeckich
(-) Ryszard Krawczyk