Aktualności

tablica PSZOKPo sezonie zimowym w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 zaczynają działalność punkty PSZOK.  Przypominamy, że aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie. Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan, wjazd przed przystankiem autobusowym).

Czytaj więcej: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Zielonki czynne od 2 marca do 30 listopada 2019 roku

foto6Pod koniec ubiegłego roku promocyjna oferta gminy wzbogaciła się o nową pozycję książkową. Jest to komiks, mini-przewodnik historyczny po gminie Zielonki, wydany przez Stowarzyszenie „Perła Pękowic”. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Książka, w formie krótkich i lekkich tekstów oraz bogatych ilustracji, opowiada historię naszej gminy na tle ważnych wydarzeń w dziejach Polski, począwszy od Smoka Wawelskiego i jego potomka, smoczka „Gminka”, do czasów współczesnych. Przewodnikiem w tej wędrówce poprzez wieki jest Pucherok „Jędrek”.

Czytaj więcej: „Z biegiem lat, z biegiem dni, czyli ze wspomnień Pucheroka” 

DSC0586122 lutego w Zielonkach, przy Urzędzie Gminy (ul. Krakowskie Przedmieście 116), został uruchomiony pierwszy ogólnodostępny punkt ładowania samochodów elektrycznych w gminie. Został on wykonany przez firmę GO+EAuto i stanowi dopiero początek proekologicznych inwestycji firmy w Małopolsce.

Pierwsza stacja uruchomiona w Zielonkach umożliwia ładowanie prądem stałym o mocy 20kW. Firma GO+EAuto podjęła już działania, mające na celu uruchomienie kolejnej szybkiej stacji ładowania w Zielonkach, o mocy 50 kW, z której równocześnie będą mogły korzystać dwa pojazdy. Ma ona powstać na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku i być zlokalizowana obok Parku Wiejskiego w Zielonkach, przy ulicy Świętej Barbary.  

Czytaj więcej: Elektromobilne Zielonki, czyli pierwsza stacja ładowania samochodów elektrycznych uruchomiona

1 marca przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

    • Od 27 lutego do 4 marca 2019 r. nie będzie możliwości złożenia internetowo wniosku o dowód osobisty.
    • 1 marca (piątek) nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych od godziny 11.30 do końca godzin otwarcia urzędu.
W związku z mającym nastąpić wdrożeniem nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że wystąpią czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Już od 27 lutego 2019 r. czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez internet o dowód osobisty.

Czytaj więcej: Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 roku

Dron 2017 093jRozpoczęła się modernizacja nawierzchni asfaltowej i budowa ciągu-pieszo rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice-Batowice w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” i części zadania „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”. Umowę z wykonawcą, którym jest Rejon Utrzymania i Budowy Dróg sp. z o.o. z Krakowa, podpisano 5 października 2018 r. Termin wykonania inwestycji to 30 września 2019 r. Koszt inwestycji to łącznie 8 mln 94 tys. zł, wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz z budżetów Powiatu Krakowskiego i gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Budowa ciągu pieszo-rowerowego i przebudowa nawierzchni asfaltowej Węgrzce – Dziekanowice –...

wybory1soltysow i radSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Uprzejmie informuję, że 7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach: Batowice, Bibice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Osiedle Łokietka, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Wola Zachariaszowska, Zielonki.
Po raz pierwszy w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się jednego dnia. Sołtysów oraz członków rad sołeckich wybierać będziemy w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. W wyborach może uczestniczyć każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Zielonki lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem np. z paszportem.

Czytaj więcej: Komunikat wyborczy - wybory sołtysów i rad sołeckich 7 kwietnia 2019 r.

kanalizacja14 lutego 2019 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap”,  na mocy którego zakres rzeczowy projektu rozszerzył się o 7,8 km dodatkowych sieci kanalizacyjnych. Wartość projektu wzrosła z 28.006.235,87 zł do 35.013.114,26 zł a dofinansowanie z 12.899.114,67 do 17.546.108,40 zł.  Wspomniane rozszerzenie projektu dotyczy 7,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stworzy techniczne warunki do odbioru ścieków kolejnym 148 gospodarstwom domowym, na odcinkach: w Węgrzcach - rejon ulic: E1 i E2 oraz ul. C24; w Woli Zachariaszowskiej - rejon ulic: Słowiańskiej, Podgórze i Słonecznej;  w Bibicach – rejon ul. Leśnej - II etap oraz ul. Ogrodowej, Dworskiej; w Zielonkach - rejon ulic: Do Cegielni, Spacerowej, Bankowej, Na Ogrody, ul. Staropolskiej oraz ulic Gwizdałów, Babilon, Baranówny, Rzyczyska i przekierowanie ścieków z rejonu ul. Na Popielówkę do ulicy Krakowskie Przedmieście w Zielonkach. Realizacja wymienionych zadań zaplanowana jest w latach 2020-2022. Informacje na temat projektu: link.

 

info o dyżurach Zielonki1ekoPo spotkaniach informacyjnych w gminie Zielonki zapraszamy na dyżury konsultacyjne na temat rządowego programu „Czyste powietrze”. Pierwszy odbył się 15 lutego, na kolejny zapraszamy 25 lutego w godz. 13.00-17.00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zielonkach. Dyżury będą odbywać się również w marcu: 1 marca w godz. 8.00-13.00 i 8 marca również w godz. 8.00-13.00.

Czekać na Państwa będą specjaliści z działającej na zlecenie gminy firmy Doekogroup.

oZE KarniowiceW imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo" 2 kwietnia 2019 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach. Liczba miejsc jest ograniczona, szczegóły na temat rejestracji na szkolenie znajdziecie Państwo na plakacie, prosimy kliknąć miniaturę.

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od bieżącego tygodnia, wykonawca (Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.) rozpoczął prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Bibicach. Obecnie roboty budowlane są realizowane w działkach prywatnych. Po ich zakończeniu wykonawca będzie kontynuował roboty w działce drogowej (ul. Brzozowej). W związku z tym należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-069 lub 693-338-070. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice jest realizowane w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

11 lutego 2019 r. otwarto oferty w trzecim już przetargu na „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w gminie Zielonki - zadanie nr 1”. Zadanie  ma polegać na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2153K, tj. ul. Granicznej pomiędzy gminami Zielonki i Michałowice, o nawierzchni asfaltowej, długości 2,5 km i szerokości 2,5 metra nad krytym rowem, w którym umieszczone zostaną rury odwadniające. 

Złożono 4 oferty. Najtańsza opiewa na 3 379 386,87 zł i złożona została przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” ze Spytkowic, kolejne przez: Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Jadwiga Trojszczak z Zerwanej w gm. Michałowice - 3 806 000 zł; Krisbud Sp. z o.o. z Trzebini – 4 322 893,89 zł; Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. z Krakowa – 5 168 879,31 zł. LINK BIP

Przypomnijmy, że 4 kwietnia 2018 r. ze zwycięzcą pierwszego przetargu na wykonawstwo ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Granicznej w Bibicach - Woli Zachariaszowskiej podpisano umowę na kwotę 2 423 967,10 zł, z terminem oddania inwestycji do użytku 30 sierpnia 2018 r. Niestety, wykonawca nie wywiązywał się z umowy (brak postępu robót) przez co umowa musiała zostać przez gminę Zielonki z winy wykonawcy zerwana. Ogłoszono drugi przetarg, do którego zgłosiły się dwie firmy. Najniższa oferta złożona w przetargu otwartym 21 września 2018 r. opiewała na 3 860 000,02 zł (Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy Jadwiga Trojszczak, Zerwana w gm. Michałowice), kolejna na 4 897 881,06 zł (Konsorcjum wykonawców: „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, Staszów – lider oraz Firma Ogólnobudowlana „JARKOP” Jarosław Adamczyk, Strzegom - partner). Drugi przetarg unieważniono 9 listopada 2018 r., z powodu braku środków na sfinansowanie zadania. Ogłoszono trzeci przetarg - najkorzystniejsza cena uzyskana w trzecim przetargu jest o blisko pół mln zł niższa (o 480 613,15 zł) od najniższej oferty z drugiego przetargu.

18 lutego 2019 r. otwarto oferty w drugim przetargu na wykonanie zadania „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego”, ogłoszonym 29 grudnia 2018 r.  Złożono 4 oferty: najniższa Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia opiewa na 31 207 196,76 zł; druga – INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. na 31 876 282,67 zł; kolejna - Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB Podbeskidzie Sp.. z o.o. na 32 020 402,89 zł i czwarta – Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BANIMEX” Sp. z o.o. z Będzina na 36 269 333,35 zł. LINK BIP

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 19 mln zł. Umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w Batowicach - Dziekanowicach w ciągu drogi powiatowej na styku miasta Krakowa i gminy Zielonki  podpisano 13 czerwca 2017 r. pomiędzy miastem Kraków, Powiatem Krakowskim i gminą Zielonki.  Gmina Zielonki jest partnerem wiodącym projektu.  Zadanie obejmuje: budowę wiaduktu nad torami kolejowymi (o rozpiętości pomiędzy podporami ok. 34 m), łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową w Batowicach i Dziekanowicach w gminie Zielonki oraz przyległego układu drogowego: trzech rond i odcinka drogi o długości 0,61 km. Gmina Zielonki była też odpowiedzialna za przygotowanie projektu wiaduktu.

Przypomnijmy, iż pierwszy przetarg na wykonawstwo, ogłoszony 21 marca 2018 r., został unieważniony 10 lipca 2018 r. Złożono dwie oferty: jedna opiewała na 27 242 074,60 zł (IMB Podbeskidzie),  druga na 31 614 555,40 zł (Berger Bau Polska). Tymczasem zamawiający na to zadanie zgodnie z porozumieniami zamierzali przeznaczyć 18 313 578,24 zł. Wówczas partnerom  umowy nie udało się zabezpieczyć wymaganej, wynikającej z przetargu, kwoty do wykonania zadania. Z końcem 2018 r. gmina Michałowice podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminie Zielonki w formie dotacji celowej  na realizację budowy wiaduktu w wys. 850 tys. zł.

smieci male20 grudnia 2018 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze jak również z 2 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”. Otwarcie ofert nastąpiło 4 lutego 2019 r. Jedyną ofertę złożyło Konsorcjum Wykonawców: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" Szczepan Cieślak 28-340 Sędziszów, Os. Sady 20/2 (partner konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków (partner konsorcjum),  które  zaproponowało cenę za jedną tonę odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych w wysokości 999,00 złotych brutto. Kwota jest dwukrotnie wyższa od dotychczasowej. LINK BIP

Informujemy, że na chwilę obecną opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów pobierana od mieszkańców nie ulega zmianie. W przypadku zmiany stawki mieszkańcy zostaną o tym fakcie poinformowani listownie. 

Czytaj więcej: Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów otwarty – cena znów w górę

WodyPolskieDniOtwartePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych. W każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach od 8.00 do 14.00 pracownicy będą udzielać wszelkich informacji oraz porad związanych z gospodarką wodną - odpowiedzą na pytania, pomogą wypełnić wniosek, sprawdzą niezbędną dokumentację.

ulotka obwarzanek jpgPrzypominamy, że od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa. Wszyscy mieszkańcy Małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały. Najważniejsze informacje i daty związane z wdrażaniem uchwały dostępne są w rozwinięciu wiadomości i na ulotce. List wicemarszałka województwa małopolskiego: pobierz.

Czytaj więcej: Wdrażanie uchwały antysmogowej dla Małopolski - kompendium

zielony domekGmina Zielonki prowadzi kontrole palenisk w domach mieszkańców już trzeci sezon grzewczy. W tym sezonie - od listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. - uprawnieni urzędnicy Urzędu Gminy w Zielonkach, w niektórych przypadkach w asyście policji, przeprowadzili 156 kontroli palenisk, w trakcie których pobrano 15 próbek popiołów. Próbki przekazano do badania w certyfikowanym laboratorium. Jeśli badania potwierdzą podejrzenia, gmina Zielonki skieruje do policji wniosek o ukaranie. 

W celu poprawy jakości powietrza gmina Zielonki dofinansowuje mieszkańcom wymianę pieców (link). Do końca 2018 roku mieszkańcy gminy Zielonki wymienili 193 piece z dofinansowaniem, podpisali 262 umowy na wymianę pieca. Od 2019 roku gmina Zielonki będzie dofinansowywać też budowę instalacji OZE w domach mieszkańców, w projekcie bierze udział 189 gospodarstw domowych z gminy Zielonki  (link). W celu monitoringu jakości powietrza i informowania mieszkańców o jego stanie na terenie gminy Zielonki w 2016 roku zainstalowano 42 czujniki jakości powietrza, których zakup sfinansowała gmina Zielonki (30 sztuk) oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki (12 sztuk), stąd stan powietrza można obserwować on-line (link).

Czytaj więcej: „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” – kontrole palenisk, szczegółowe dane  z bieżącego...