Aktualności

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje o utrudnieniach dla korzystających z danych zawartych w zasobie w siedzibie Wydziału przy. ul. Przy Moście 1 w Krakowie. Szczegółowe informacje w pliku do pobrania --> pobierz plik (*.pdf)

Informacja dla osób, które nie odebrały indywidualnego numeru konta wraz z wyliczeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Zakończono już wydawanie informacji o indywidualnym numerze konta wraz z wyliczeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach. Osobom, które nie odebrały pism, będą one dostarczane do domów przez pracowników Urzędu Gminy do 26 lipca w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w sobotę 20 lipca. Numery rachunków można też odbierać osobiście w Urzędzie Gminy Zielonki, w referacie gospodarki komunalnej w godzinach pracy urzędu. Po tym terminie indywidualne numery kont wraz z wyliczeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostaną Państwu wysłane pocztą.


Od 11 do 17 lipca będzie można odbierać książeczki opłat za odbiór odpadów z indywidualnymi numerami kont.  Mieszkańcy poszczególnych sołectw będą się po nie zgłaszać w określony poniżej dzień od godz. 18.00-21.00. Plan dystrybucji rachunków dostępny jest w rozwinięciu wiadomości. Po odbiór rachunków zgodnie z podanym harmonogramem prosimy zgłaszać się z dokumentem tożsamości (dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy etc.).

Czytaj więcej: Dystrybucja rachunków bankowych za odbiór odpadów - harmonogram

Zakończone zostały wszystkie prace budowlane i formalności związane z uruchomieniem dodatkowej studni na ujęciu w Bibicach. - Ilość wody trafiająca do sieci może być teraz nawet dwa razy większa niż latem ubiegłego roku. Jeśli nie będą następowały awarie sieci wodociągowej nie przewiduję, aby latem tego roku gdziekolwiek na terenie naszej gminy brakowało wody – informuje Romuald Zaniewski, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Czytaj więcej: Rozbudowa ujęcia wody w Bibicach

Szanowni Państwo, gmina Zielonki we współpracy z gminami Michałowice i Wielka Wieś oraz liderem projektu firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. przystąpiła w bieżącym roku do realizacji projektu „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w Gminie Michałowice, Gminie Wielka Wieś oraz Gminie Zielonki”. Jest to projekt realizowany i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.  

 

Czytaj więcej: Ankiety nt. badania satysfakcji klienta!

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działającego na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 01.07.2013 roku -  17.07.2013 roku. Szczegóły i dokumentacja: tutaj.
Na terenie gminy zostały zlokalizowane dwa mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów:
- w Węgrzcach ul. B5, teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków),
- w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).

Czytaj więcej: Ruszyły mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów