3.png

Aktualności

DSCN0994


13 listopada gmina Zielonki otrzymała potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska o przyznaniu grantu w wysokości 7.317.902,46 zł na projekt „ Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – etap III”, którego przedmiotem jest budowa sieci kanalizacyjnej o długości 14 km wraz z dwoma przepompowniami ścieków, budowa sieci wodociągowej o długości 8 km oraz 3 zbiorników wody pitnej i budowa hydroforni. Wartość całego projektu to 11.900.000 zł. Inwestycja już została rozpoczęta i dotyczy miejscowości: Bibice, Wola Zachariaszowska, Korzkiew, Januszowice, Przybysławice, Zielonki. Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpi nie później niż 30 dni od dnia przekazania gminie niniejszego Potwierdzenia. Pismo z Potwierdzeniem: tutaj

 

umowa3287.755 zł to kwota dotacji, jaką gmina otrzymała na rozbudowę trzech terenów rekreacyjnych: na os. Łokietka w Zielonkach oraz w Dziekanowicach i Węgrzcach. Za łączną kwotę 353.939 zł - z dodatkowym wkładem gminy - powstaną dwa nowe boiska przy placach zabaw: na os. Łokietka i w Węgrzcach oraz budynek zaplecza przy istniejącym terenie rekreacyjnym w Dziekanowicach. 12 listopada wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisał w tej sprawie umowę w Urzędzie Marszałkowskim.

Czytaj więcej: Powstaną boiska na os. Łokietka i w Węgrzcach oraz infrastruktura w Dziekanowicach

Czekaj 2

 

W środę, 12 listopada, zakończono przebudowę ulicy Na Czekaj w Bibicach i 13 listopada wznowiono ruch na tej drodze. Inwestycja obejmowała poszerzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Rezerwistów, budowę chodnika, odcinka sieci kanalizacyjno-sanitarnej, przeniesienie oświetlenia i położenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Czytaj więcej: Otwarcie ulicy Na Czekaj w Bibicach

banerek audycje

Przed miesiącem dla zwiedzających otwarto pierwsze regionalne muzeum w Zielonkach – Izbę Regionalną. Za tą inicjatywą stoi ogrom pracy w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, przy której Izba funkcjonuje oraz poświęcenie darczyńców – mieszkańców, którzy pozostawili w niej pamiątki ze swoich domów. Co ciekawego zobaczy zwiedzający opowie pomysłodawca przedsięwzięcia, dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach, Mariusz Zieliński. O tym, jak zaangażowani byli i są mieszkańcy, by Izba się rozwijała, usłyszycie od mieszkanek Zielonek: Zofii Chacuś i Józefy Nowakowskiej. Rekonstrukcję strojów krakowskich „od Zielonek” na potrzeby Izby przybliży autorka prac - Dorota Król, sołtys Garlicy Murowanej.
Zapraszamy do słuchania w sobotę o godz. 11.00 na częstotliwości 102,40 MHz lub w internecie: tutaj.

Uprzemie informujemy, że pierwsze, wspólne posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. odbędzie się 7 listopada 2014 roku, o godzinie 16:00 w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17a.
Osoby powołane w składy Komisji zostały pisemnie powiadomione. Prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek pocztowych.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach informuje, że w Zespole Szkół w Korzkwi w dniach od 28 – 31 października br. odnotowano niską frekwencję uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej (na 88 uczniów było nieobecnych 60 uczniów), a także pojedyncze zwolnienia uczniów gimnazjum z lekcji (w danym dniu) i 1 przypadek wśród pracowników szkoły.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zachorowań uczniów.

7.10.2014 125zmn

 

Od połowy września trwają prace przy poszerzaniu ul. Na Czekaj w Bibicach, równocześnie w tej samej ulicy prowadzona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Informujemy w ślad za wykonawcą, że wyłączenie drogi z ruchu może potrwać nawet do połowy listopada.

Czytaj więcej: Utrudnienia w ruchu na drogach – nadal zamknięta ul. Czekaj w Bibicach

W ślad za interwencją Gminy Zielonki oraz pismem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 13.10.2014 r. ws. terminu udostępnienia punktu włączenia sieci kanalizacyjnej Gminy Zielonki w ul. Krakowskiej, ul. Trzecia Góra, ul. Kwiatowej w Bibicach do systemu krakowskiego, z przykrością informujemy, że MPWiK S.A. nie udostępni odbiornika zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami. Powyższa sytuacja skutkuje dalszym brakiem możliwości korzystania z sieci wykonanej przez Gminę Zielonki.

Czytaj więcej: Informacja w spr. kanalizacji sanitarnej w ul. Trzecia Góra, ul. Krakowskiej, ul. Kwiatowej w...

nagrody1

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej uroczyście obchodzony w szkołach gminy Zielonki. Jest to także okazja, by docenić osoby wyróżniające się w pracy dydaktycznej i wychowawczej w placówkach oświatowych. W tym roku nagrodę wójta gminy Zielonki przyznano: Bożenie Nowak – dyrektor Zespołu Szkół w Zielonkach, Pawłowi Zegartowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Owczarach oraz Annie Górce i Agacie Płatek – nauczycielkom z Zespołu Szkół w Bibicach.

Czytaj więcej: Nagrody dla nauczycieli

Podczas debaty zorganizowanej przez Komisariat Policji w Zielonkach 5 października przekazano m.in. profilaktyczne wskazówki jak dbać o bezpieczeństwo w różnych dziedzinach życia. Z prezentacją można zapoznać się: tutaj, do czego zachęcamy.

Firma Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej prąd będzie planowo wyłączany w miejscowości:
• Brzozówka ulica Krakowska do numeru 8 i 35, Krakowska i osiedle do numeru 93, Topolowa do numeru 5, Leśna, Oliwkowa, 9 października w godzinach od 8.00 do 15.00,
Informacje o wyłączeniach i awariach można sprawdzać na stronie firmy Tauron.
Zgłaszanie awarii - tel.: 991 (połączenie bezpłatne)

banerek audycje

Tematem sobotniej audycji będą realizowane i planowane inwestycje gminne: kanalizacyjne, wodociągowe, drogowe i kubaturowe. Jakie ostatnio oddane przedsięwzięcia służą już mieszkańcom, gdzie napotkamy koparki i budowniczych, co nowego jest w planach - dowiemy się od Radosława Małysza, Piotra Zięciny oraz Beaty Lipień-Łysek, kierowników referatów w Urzędzie Gminy w Zielonkach.
Zapraszamy do słuchania w sobotę o godz. 11.00 na częstotliwości 102,40 MHz lub w internecie: tutaj.

PUK LOGO

 

7 października od godz. 08:00 do 14:00 z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej wystąpi brak wody w rejonie Garliczki-Chochół oraz Owczar (ul. Gajowa, ul. Zaciszna, ul. Słoneczna, ul. Południowa, ul. Wichrowe Wzgórza, ul. Spacerowa, ul. Długa). Za niedogodności związane z brakiem wody przepraszamy.
PUK Zielonki Sp. z o. o.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach przypomina, że świadczenia rodzinne związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły (tj. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) w okresie zasiłkowym 2013/2014 będą wypłacone pod warunkiem złożenia dodatkowych wniosków do 31 października 2014 r.

Czytaj więcej: Świadczenia Rodzinne