Aktualności

Z końcem kwietnia została zakończona rekrutacja do publicznych przedszkoli samorządowych na rok 2013/2014 na terenie naszej gminy. W tym roku przyjmowane były dzieci z roczników 2008, 2009 oraz 2010. Do obu przedszkoli przyjęto łącznie 375 dzieci na kolejny rok szkolny, zabrakło miejsc dla 64. Na dzieci, które nie zostały przyjęte do samorządowego przedszkola czekają miejsca w niepublicznych placówkach. Poniżej prezentujemy ich ofertę.

Czytaj więcej: Wolne miejsca w przedszkolach niepublicznych

zielony domekGmina Zielonki kontynuuje kontrole palenisk w domach mieszkańców, już trzeci sezon grzewczy. W styczniu 2019 r. przeprowadzono łącznie 103 kontrole, w tym 82 rutynowe i 21 interwencyjne. Dla porównania w listopadzie i grudniu przeprowadzono łącznie 52 kontrole (14 rutynowych i 38 interwencyjnych) i pobrano cztery próbki do badań. W zbadanych, których wyniki przesłano, nie stwierdzono spalania niedozwolonych substancji. W styczniu zatem liczba kontroli jeszcze wzrosła, przeprowadzane były w godzinach pracy urzędu, jak i popołudniowo-wieczornych, niektóre wraz z Policją. W 10 przypadkach pobrane zostały próbki do badania w certyfikowanym laboratorium. Jeśli kolejne badania potwierdzą podejrzenia, gmina Zielonki skieruje do policji wniosek o ukaranie. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” – kontrole palenisk w styczniu 2019 roku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zielonki  (adres: ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, telefon kontaktowy: 12 285-08-50).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Urząd Gminy Zielonki zachęca wszystkich mieszkańców gminy posiadających piec węglowy nie spełniający norm ekoprojektu do składania wniosków o dofinansowanie w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Zielonki’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/452/2017 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mieszkańcy zobowiązani są do końca 2022 roku wymienić kotły na paliwa stałe, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych! W związku z tym gmina Zielonki zachęca wszystkich właścicieli nieruchomości do składania deklaracji w celu uzyskania dofinansowania do wymiany pieca: wzór deklaracji.

Czytaj więcej: Przypominamy o możliwości dofinansowania do wymiany pieca

Zielonki Przybysławice ul. Źródlana 29 11 2017W dniu 29.11.2017 r. pracownik urzędu Gminy w Zielonkach otrzymał zgłoszenie w sprawie bezpańskiego psa. Pies znajdował się na ul. Źródlanej w miejscowości Przybysławice, gm. Zielonki.
Pies mały, brązowy - york - mix, samiec obecnie znajduje się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 12 285-08-50 wew. 206.

bezpieczenstwo1125 i 26 kwietnia w Zespole Szkół w Zielonkach odbył się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie. Drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu krakowskiego musiały wykazać się wiedzą na temat ruchu drogowego, umieć udzielić pierwszej pomocy i sprawnie pokonać przeszkody na specjalnie przygotowanym placu manewrowym.

Czytaj więcej: Wiedzą jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 25. W finał włączyli się – jak co roku – mieszkańcy gminy Zielonki, w tym szczególnie prężnie dwie szkoły. W Zespole Szkół w Zielonkach odbył się pokaz talentów – sportowych, tanecznych, aktorskich, a zebrana suma – 23 470,39 zł, jest większa niż w ubiegłym roku. W Zespole Szkół w Korzkwi również ustanowiono nowy rekord. Podczas akcji w szkole i zbiórki do puszek zebrano 29725,21 zł. Wspólnie w gminie Zielonki zebrano rekordowe – 53 195, 60 zł, więcej o 12 tys. niż w zeszłym roku.

Zapraszamy do oglądnięcia filmowego podsumowania tego dnia w Zespole Szkół w Zielonkach.

logo KORONA male

 

W dniach 2-16 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa przeprowadziło pierwszy nabór wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. W czasie trwania naboru wpłynęło łącznie 29 wniosków, niestety budżet, którym dysponowało LGD pozwolił na skierowanie do dofinansowania tylko 5 wniosków.

Czytaj więcej: Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – założenia Lokalnej Strategii...

logo KORONA maleW związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (m.in. na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej) objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Czytaj więcej: LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa - Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria...

500 plusOd dziś, 1 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ od mieszkańców naszej gminy.  W pierwszym dniu działania programu wszystko przebiega sprawnie, wnioskodawcy obsługiwani są na bieżąco, bez kolejek. Według stanu na godzinę 16.00 pracownicy GOPS zarejestrowali 130 wniosków papierowych oraz 80 przysłanych drogą  elektroniczną.

Czytaj więcej: Dziś ruszył rządowy program 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach ostrzega, że na terenie gminy pojawiły się próby wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że pracownicy socjalni zatrudnieni w gminie Zielonki posiadają legitymacje służbowe. W przypadku osób podających się za pracownika tut. Ośrodka należy poprosić o okazanie legitymacji służbowej. Prosimy o zachowanie czujności i przezorności aby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy, natychmiast prosimy informować Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112.

Cmentarz Zielonki 8.10.2015 r 140mosimage

W listopadzie zostaną zapalone znicze pamięci na najstarszych nagrobkach znajdujących się na cmentarzu w Zielonkach i w Korzkwi. Grobach, które w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Koło Naukowe Historyków Studentów UPJP II i Bibliotekę Publiczną w Zielonkach projektu "Non omnis moriar" udało się zinwentaryzować, oczyścić i przywrócić pamięci mieszkańców. 28 października uczniowie zieloneckiego gimnazjum odwiedzili zabytkowe, na co dzień zapomniane, groby na miejscowym cmentarzu. Było to częścią inicjatywy "Zapalmy światło pamięci" prowadzonej przez gminną Bibliotekę Publiczną. Podczas spaceru uczestnicy nie tylko uczcili pamięć zasłużonych dla Zielonek osób, ale także wiele się o nich dowiedzieli. Akcję honorowym patronatem objęli: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, proboszcz parafii Zielonki ks. Andrzej Olszowski oraz proboszcz parafii Korzkiew ks. Paweł  Łukaszka. Więcej o akcji na stronie Biblioteki.

PUK LOGO

 

7 listopada 2014 r. od 8:00 do 15:00 z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej wystąpi brak wody w rejonie ul. Na Ogrody (od ul. Galicyjskiej do skrzyżowania z ul. Szlak Bursztynowy) w Zielonkach. Za niedogodności związane z brakiem wody przepraszamy.
PUK Zielonki Sp. z o. o.

Zawiadomienie - Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) zwołuję na dzień 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 9:30 XL SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2010-2014

Czytaj więcej: Zawiadomienie o XL Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki Kadencji 2010-2014