2.png

Aktualności

1 wrzesnia MEN MAktualne informacje na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia (wytyczne ogólne, dodatkowe zalecenia dla szkół w strefach żółtej i czerwonej) oraz inne materiały, które mogą być przydatne w zw. z nowym rokiem szkolnym link

 

korty pękowiceSołtys Pękowic Adam Dąbrowski zaprasza 12 września na I Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. Rozgrywki odbędą się na kortach w Pękowicach i Giebułtowie w godz. 8.00-13.00. Zapisy u pana Władysława Kućmierczyka pod numerem telefonu: 507 808 979.

DSC0795828 sierpnia wójt gminy Zielonki Bogusław Król odebrał ślubowanie ośmiu nauczycieli ze szkół podstawowych w Zielonkach, Bibicach i Woli Zachariaszowskiej oraz przedszkoli  samorządowych, którzy po zdanym egzaminie awansowali na stopień nauczyciela mianowanego.

Ślubowanie złożyli: Renata Wierzbiak ze Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej, Krzysztof Żurek, Anna Kozioł i Edyta Sajdak ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach, Katarzyna Goraj-Zębala i Joanna Guty ze Szkoły Podstawowej w Bibicach oraz Izabela Krawczyk z Przedszkola Samorządowego w Zielonkach i Justyna Klupa z Samorządowego Przedszkola w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach.

Nauczyciele wraz z awansowaniem na nauczyciela mianowanego ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości wójt Bogusław Król gratulował nowo mianowanym nauczycielom i życzył im dalszych awansów.

Nauczycielom towarzyszyli przedstawiciele dyrekcji ze szkół, w których pracują oraz dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik oraz Izabela Burda z GZEAS. Dyrektor A. Soblik podkreślała wysoki poziom przygotowania informatycznego nauczycieli podczas egzaminu i życzyła im dalszego rozwoju.

Czytaj więcej: Ślubowanie nauczycieli mianowanych

GUS spis rolnyPowszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

Czytaj więcej: Rolniku, spisz się! 1 września rusza obowiązkowy Powszechny Spis Rolny 2020

2020 08 22 13.12.46 1 mos22 i 23 sierpnia na dwóch obiektach sportowych (Korty Perła Pękowic i Tenis & Country Club Giebułtów) rozegrane zostały trzy turnieje tenisowe zorganizowane przez Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Zielonki przy finansowym wsparciu Gminy Zielonki, Stowarzyszenia Perła Pękowic, sołtysa i rady sołeckiej Pękowic.

Czytaj więcej: Weekendowe tenisowe rozgrywki w gminie Zielonki

DSC0770144. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej organizowane przez Centrum Sztuki Ludowej IMAGO odbywały się od 13 do 23 sierpnia na Rynku Głównym w Krakowie. Podczas targów można było na stoiskach nabyć piękne, inspirowane folklorem, przedmioty, a na scenie obejrzeć i posłuchać jak tańczą i śpiewają folkowe zespoły. Na ostatni dzień targów, niedzielę 23 sierpnia, organizatorzy zaprosili do zaprezentowania się gminę Zielonki. Zapraszamy również na film: link.

Czytaj więcej: Na ludową nutę - gmina Zielonki na 44. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie

plakat oferta zajec ckpir 20 21Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021. Informacje na ich temat oraz numery telefonów do prowadzących znajdziecie Państwo na plakacie, prosimy kliknąć miniaturę. Zapraszamy do zapisów.

koronaNiezwykle miło jest nam poinformować Państwa o zakończeniu realizacji oraz pozytywnym rozliczeniu trzech projektów grantowych o następującej tematyce: Lokalne dziedzictwo kulturowe, Publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru oraz Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna. W ubiegłym roku 16 lokalnych organizacji pozarządowych (z terenu gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki) realizowało projekty mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez doposażenie w stroje i instrumenty muzyczne podmiotów działających na rzecz szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD; rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LSR poprzez wydanie różnego typu publikacji z zakresu ochrony, zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego.

Czytaj więcej: Efekty projektów grantowych Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

rower

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ działające w ścisłej współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach uzyskało dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na zadanie publiczne pod tytułem „Renowacja szlaków rowerowych i pieszych w gminie Zielonki” z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnna - II edycja”.

 

renowacja

1

31 lipca dobiegły końca warsztaty wakacyjne dla dzieci w hali sportowej w Zielonkach organizowane przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji. Zajęcia trwały od 1 do 31 lipca i odbywały się w trzech blokach: sportowym w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz warsztatowym w godzinach od 12.30 do 14.00 i od 17.00 do 18.30. Taka forma zajęć była pierwszy raz zorganizowana w wakacje - zmiana formuły zamiast półkolonii w hali, jaką CKPiR organizuje od lat, na warsztaty - spowodowana została obostrzeniami związanymi z występowaniem wirusa COVID-19. W lipcu przeprowadzono 115  godzin różnorodnych zajęć, z których skorzystało średnio 50 dzieci dziennie, łącznie było to ponad 1000 uczestników przez cały miesiąc. Były zajęcia sportowe oraz warsztatowe: chemiczne, podróżnicze, teatralno-muzyczne, plastyczne, a nawet smakowite - czekoladowe.

Czytaj więcej: Wakacyjna przygoda z CKPiR

osp23 lipca w zieloneckiej remizie został uroczyście przekazany sprzęt oraz elementy umundurowania dla siedmiu jednostek OSP z terenu gminy Zielonki, który zostały dotknięte skutkami powodzi w maju 2019 roku. W przekazaniu uczestniczyli zastępca wójta gminy Zielonki Arnold Kuźniarski, komendant gminny OPS Jan Palimąka, kierowniczka Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Fordymacka oraz strażacy ochotnicy.
- Ok 40-45 procent wyjazdów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest do wydarzeń związanych ze zjawiskami atmosferycznymi - powodzie, wichury. Do takiej nowej sytuacji trzeba dopasować sprzęt, z którego na co dzień korzystają strażacy. Stąd też zakup m.in. węży strażackich czy motopomp – mówił podczas spotkania zastępca wójta gminy Zielonki Arnold Kuźniarski.
Całkowita wartość inwestycji to 100 726,59 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 100 000 zł, a reszta z budżetu gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Województwo Małopolskie wsparło strażaków z gminy Zielonki

TopolowaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Owczary ul. Topolowa została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Owczarach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

POP dla woj Mal 2020 MPrzypominamy, że do 27 lipca można zgłaszać uwagi do Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym programem ochrony powietrza i ogłoszeniu ponownych konsultacji społecznych projektu, bowiem dokument uzupełniono o wnioski i uwagi zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.
Szczegóły

Herb Powiat

Powiat Krakowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”. Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju powiatu krakowskiego w latach 2021-2030. Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej lub zapoznać się z nim w Biurze Strategii i Rozwoju (Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, Kraków, pokój nr 314) w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 12 397 95 93. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 10.07.2020 r. – 6.09.2020 r. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej).
Prosimy o przesyłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”

LawendowaSzanowni Państwo, informujemy, że 22 lipca 2020 r. (środa) wykonawca robót kanalizacyjnych rozpocznie prace w ul. Lawendowej w Zielonkach. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym w godzinach od 7.30-17.00 (podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny).

Za utrudnienia przepraszamy.

Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-526-901.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki, ul. Lawendowa - ul. Na Piaski jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.