Aktualności

W 2019 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj więcej: Badania ankietowe oraz statystyczne badania rolniczne realizowane przez Urząd Statystyczny w...

plakat koncert noworoiczny bgs 19Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów oraz proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach ks. Tadeusz Kozak zapraszają 13 stycznia na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w zieloneckim kościele parafialnym po mszy świętej o godz. 12.00, czyli ok. godz. 12.50. Wystąpią Monika Rasiewicz i Bogumiła Gizbert-Studnicka. W programie utwory muzyczne na fortepian, poezja i proza. Więcej szczegółów na plakacie.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi - pobierz plik 

DSC0568029 grudnia 2018 r. w Koncercie Świątecznym nastrój świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego Roku znakomicie połączyli Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek, grupa śpiewacza Bel Canto z Zielonek, chór Psallite Deo z Bibic oraz soliści zespołu  Fermata. Artyści z gminy Zielonki wykonali kolędy i najlepsze standardy muzyki rozrywkowej. Koncert zorganizowany przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji odbył się w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.

Czytaj więcej: Muzyka między świętami – Koncert Świąteczny w Zielonkach

DSC0542917 grudnia 2018 r. Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja zorganizowała konferencję na podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej skierowanej do szkół podstawowych w całej Polsce pt.: „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”, współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Zielonki jest partnerem tej inicjatywy, którą realizuje Fundacja Archezja. Do dnia konferencji w kampanii wzięło udział 65 tys. dzieci, 3,5 tys. nauczycieli i 6,2 tys. rodziców. Gościem konferencji, która miała miejsce w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, była Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Czytaj więcej: W poszukiwaniu autorytetu – kampania na finiszu

DSC0555918 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wraz z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Środowiskowym Domem Samopomocy z Woli Zachariaszowskiej oraz gminną Biblioteką Publiczną jak co roku zaprosił osoby starsze i samotne z terenu gminy Zielonki na wspólne kolędowanie do Centrum Integracji Społecznej. Pracownicy ośrodka i ŚDS podawali do stołu wigilijne smakołyki, wszyscy podzielili się opłatkiem. Nastrojowo było dzięki kolędom i pastorałkom, a z humorem dzięki występowi kabaretowemu.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami gminy Zielonki

IMG 20181205 12152514 grudnia inwestor, gmina Zielonki, odebrał prace na ul Topolowej w Brzozówce. Inwestycja była realizowana pod nadzorem Referatu Inwestycji Sieciowej polegała na wykonaniu chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z elementami odwodnienia oraz siecią kanalizacyjną w tej ulicy.Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o. podpisano 25 lipca. Całkowity koszt wyniósł 348 500 zł. Budowa chodnika i elementów odwodnienia realizowana jest w porozumieniu z Powiatem Krakowskim, kwota dofinansowania od powiatu wynosi ok. 111 tys. zł.
Łącznie wybudowano 163 m sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano przedłużenie chodnika w ul. Topolowej na odcinku od ul. Ogrodowej w Owczarach do drogi wojewódzkiej (łącznie 430 m²) i wzdłuż niego zmodernizowano istniejące odwodnienie.
Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki

wodociag pekowicezmnReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż roboty budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Pękowice w ciągu ulicy Galicyjskiej zostały ukończone. 17 grudnia 2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego zadania, po czym wybudowaną sieć wodociągową (1106 m) przekazano w użytkowanie gminnej spółce wodno-kanalizacyjnej. Inwestor uzyskał wszelkie formalne dokumenty, w tym zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego umożliwiające przejęcie sieci do eksploatacji.  Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem własnej nieruchomości do wybudowanej sieci wodociągowej powinni zgłosić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach z siedzibą Węgrzce, ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (tel. 12 285 02 61) celem uzgodnienia technicznych warunków podłączenia.

DSC05310Już niedługo wielu z nas w swoich domach podzieli się opłatkiem - w wigilię Bożego Narodzenia. W świątecznym czasie jest to też zwyczaj we wspólnotach, które tworzą mieszkańcy. I tak Koło Seniora z Węgrzc spotkało się na dorocznym opłatku 15 grudnia. Seniorzy kolędowali wraz z gośćmi i planowali kolejne związane z Bożym Narodzeniem wydarzenia w Węgrzcach.

Czytaj więcej: W świątecznym nastroju w Kole Seniora w Węgrzcach

roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, iż trwają roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębynice. Bieżące fronty robót realizowane są w ciągu ulicy Świętego Floriana i ulicy Orzechowej. Z uwagi na trudne warunki pogodowe i specyfikę terenu (brak możliwości zapewnienia alternatywnego dojazdu do posesji przy zamkniętej drodze) należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku wykonywanych prac.

Zadanie związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębynice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ograniczanie1 piece1UlotkaNmNa koniec listopada 2018 r. w gminie Zielonki było podpisanych 259 umów na wymianę pieców z dofinansowaniem. Mieszkańcy wymienili 193 piece z dofinansowaniem ze środków ZIT lub PONE. W tym sezonie grzewczym, jak i w poprzednich, gmina prowadzi też kontrole palenisk, tego, czym mieszkańcy palą w piecach. Na ukończeniu jest też prowadzona na terenie gminy Zielonki inwentaryzacja źródeł ciepła (pieców i OZE). Gmina Zielonki na wymianę nieekologicznych pieców ma zabezpieczone ponad 6 mln zł w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki”. Wystarczy to na wymianę ok. 429 pieców. 

Czytaj więcej: Walka ze smogiem w gminie Zielonki

Piece kontroleNapisPracownicy Urzędu Gminy Zielonki w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, zgodnie z uchwałą antysmogową, przeprowadzają kontrole palenisk. Przeprowadzamy zarówno kontrole interwencyjne, czyli na zgłoszenie, jak i systemowe w godzinach popołudniowych. Od listopada 2018 r. do 11 grudnia 2018 r. wykonano 38 kontroli, niektóre wraz z Policją. W ponad 90% kontroli mogliśmy jedynie pouczyć właścicieli i zachęcić do wymiany pieca, ponieważ w większości przypadków stwierdzono palenie dopuszczonym do obrotu złej jakości węglem w bezklasowych piecach, co powoduje kopcenie z komina, a w efekcie odpowiada za smog. W przypadkach stwierdzonego podejrzenia spalania niedozwolonych substancji, odpadów, pobierane są próbki do badania - dotychczas pobrano 3 próbki. Zgodnie z uchwałą antysmogową mieszkańcy mogą palić węglem w piecach nie posiadających żadnej klasy do końca 2022 roku - więc jeszcze 3 lata. Od 1 lipca 2017 nie można palić natomiast mułów i flotów węglowych.

Jak wygląda kontrola? 

Czytaj więcej: Kontrole palenisk w Gminie Zielonki

Powietrze na wage3 maleStowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki opracowało i w październiku 2018 r. przeprowadziło trzecią już edycję projektu edukacji ekologicznej „Powietrze na wagę złota 3”, którą objęło tysiąc uczniów z 4 szkół w 3 gminach powiatu krakowskiego, w tym ok. 500 z gminy Zielonki. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Fizyków Bozon z AGH przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. We wcześniejszych dwóch edycjach projektu „Powietrze na wagę złota”, przeprowadzonych w poprzednich latach, uczniowie zapoznawali się ze składem powietrza, analizowali odczyty czujników zamontowanych na zlecenie SRGZ na budynkach szkolnych. W tegorocznej edycji „Powietrza na wagę złota” mieli okazję złapać zanieczyszczenia powietrza przy pomocy prostych urządzeń, takich jak odkurzacz, obliczyć ich objętość w klasie, zamknąć smog w słoiku, ale przede wszystkim zdać sobie sprawę, że problem jakości powietrza nie posiada granic administracyjnych, a ściany domu nie stanowią ochrony przed negatywnymi skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki uczyło tysiąc uczniów, że powietrze jest na wagę złota