2.png

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 24.11.2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlano-montażowych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w miejscowości Wola Zachariaszowska.  W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zachariaszowska w ciągu ulicy Słonecznej jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.