2.png

2KAS Infografika RealizacjaCeluRedukcji MKrakowski Alarm Smogowy na podstawie „Efektów realizacji Programu ochrony powietrza dla Małopolski” sprawdził jak przebiega likwidacja „kopciuchów” w poszczególnych gminach w całym województwie. W latach 2017-2018 obowiązywania Programu żadna gmina nie zrealizowała wymaganego celu redukcji emisji pyłu PM10. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zakłada trzyletni plan redukcji emisji pyłu PM10. W ponad połowie gmin w Małopolsce zrealizowano mniej niż 15 proc. celu. Co więcej, aż w 15 gminach nie wymieniono ani jednego kotła nie spełniającego norm. Do celu zbliżyły się: Wieliczka (62 proc. wykonanego planu) i Świątniki Górne (54 proc.); gmina Zielonki w latach 2017-2018 zrealizowała plan redukcji emisji zanieczyszczeń z przestarzałych kotłów na węgiel i drewno w 39,59 procentach, co daje nam 9. lokatę w Małopolsce spośród 182 gmin. Jeśli zaś chodzi o liczbę zlikwidowanych kotłów, w gminie Zielonki w latach 2017-2018 zlikwidowano ich 209, co daje nam 16. pozycję w województwie, a 4. pozycję wśród 14 gmin tworzących Aglomerację Krakowską (tzw. obwarzanek krakowski) za Wieliczką, Skawiną i Zabierzowem.

W roku 2019 do 19 grudnia na terenie gminy Zielonki wymieniono kolejnych 185 pieców węglowych na gazowe, co daje łącznie 394 zlikwidowane już „kopciuchy” na terenie gminy Zielonki.

Małopolska walka ze smogiem przyspiesza, jednak przy takim tempie wymiany pozaklasowych kotłów, do realizacji założeń Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, według oceny KAS, potrzeba ponad 30 lat. 

1KAS Infografika RealizacjaCeluRedukcji Z M
2KAS Infografika RealizacjaCeluRedukcji M
3KAS Infografika RealizacjaCeluRedukcji ZM
4KAS Infografika RealizacjaCeluRedukcji SL M
 https://smoglab.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik_Ranking-gmin-1.pdf
 
 Żródło: Smoglab