1.png

mapka Brzozowa utrudnienia2Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 11 lipca 2019 r. (czwartek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice w rejonie ulicy Brzozowej (na odcinku od ul. Kasztanowej w kierunku skrzyżowania z ul. Łąkową).  Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 8-17. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-489-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.