Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 27 czerwca 2019 r. (czwartek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice w rejonie ulicy Biała Góra (na odcinku od posesji ul. Biała Góra 22 w kierunku posesji ul.  Biała Góra 71).  Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7.30-17.  Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 605-262-901.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.