Sołtys Sołectwa Garlica Murowana zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Murowana na dzień 16 czerwca 2019 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w świetlicy ul. Garlicka 85.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. Plany inwestycyjne.

6. Ogłoszenia oraz wolne wnioski.

7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności do podejmowania uchwał, zwołuję zebranie w drugim terminie, które rozpocznie się o godzinie 17:15 (data, miejsce i porządek spotkania bez zmian).

                                                                  

                                                                         Sołtys Sołectwa Garlica Murowana
                                                                                     (-) Dorota Król