Projekt1.png

Aktualności

roboty drogowezmniW związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa i koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Spacerowej w Batowicach w dniu 1 i 2 października 2021 r zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Ulica Spacerowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok 60 m. w pobliżu wiaduktu kolejowego na terenie Batowic. W związku z tym, iż na codzień jest ona drogą łączącą Kraków z Batowicami, wyznaczona została trasa alternatywnego połączenia pomiędzy Krakowem, a Batowicami ulicami: Morcinka, Ku Raciborowicom, Krajobrazową, Karola Wojtyły.
Schemat organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Zielonki zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Zielonki w dniu 26 września 2021 roku o godz. 18:30 (pierwszy termin) w budynku Centrum Integracji Społecznej ul. Galicyjska 17a.
Proponowany porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Zielonki 26 września 2021 roku

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 26 września 2021 roku (niedziela) o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 39.
Porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Przybysławice 26 września 2021 roku

PUK LOGOPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach informuje odbiorców, że 27.09.2021 roku od godz. 09.00 do 12.00 w miejscowości Bibice: ul. T. Kościuszki (numery od 125 do 157 oraz 125B do 125D)  wystąpią braki w dostawie wody spowodowane rozbudową sieci wodociągowej. Prosimy o zgromadzenie zapasów wody oraz upewnienie się, że wszystkie kurki w domu są zakręcone (aby uniknąć ryzyka zalania, gdy zasilanie zostanie przywrócone). Za utrudnienia przepraszamy.

PUK LOGOPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach informuje odbiorców, że 28.09.2021 roku od godz. 10.00 do 15.00 w miejscowości Węgrzce: ul. C-12, ul. C-19, ul. C-20, ul. C-21, ul. C-22, ul. C-23  wystąpią braki w dostawie wody spowodowane modernizacją sieci wodociągowej. Prosimy o zgromadzenie zapasów wody oraz upewnienie się, że wszystkie kurki w domu są zakręcone (aby uniknąć ryzyka zalania, gdy zasilanie zostanie przywrócone). Za utrudnienia przepraszamy.

odpornagminaSzczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Im więcej zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną i zwalczymy pandemię. W gminie Zielonki na 22 września w pełni zaszczepionych było 59,7 procent mieszkańców - w Małopolsce to najwyższy procent zaszczepionych zaraz po Krakowie. Wysoki poziom zaszczepionych mieszkańców to także finansowe nagrody dla samorządów. 1 mln zł – tyle możemy zdobyć w konkursie Najbardziej Odporna Gmina – jeśli do końca października uda nam się utrzymać pierwsze miejsce wśród gmin do 30 tys. mieszkańców z najwyższym odsetkiem zaszczepionych w dawnym województwie krakowskim. Szczepmy się! Najbliżej - w Punkcie Szczepień Powszechnych w Węgrzcach.

Czytaj więcej: Szczepimy się i wiele zyskamy!

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  zwołuję na dzień 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXX Sesję Zwyczajną Rady Gminy Zielonki kadencji 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej: XXX Sesja Zwyczajna Rady Gminy Zielonki kadencji 2018-2023, 30 września 2021 roku 

stypendia

W sierpniu i wrześniu zostały przyznane Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021. Nagrody otrzymali absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie. Stypendia przyznano uczniom klas IV – VII  za wybitne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach naukowych lub artystycznych, którzy ponadto musieli wykazać się średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

Czytaj więcej: Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 01.10.2021 r. (piątek)o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Sali Księżycowej w budynku wielofunkcyjnym Wola Zachariaszowka, ul. św. Floriana 19.
Porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie sołectwa Wola Zachariaszowska 1 października 2021 roku

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Batowice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Batowice, które odbędzie się 1 października 2021 roku (piątek) o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Batowicach ul. Matejki 20.

Porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Batowice 1 października 2021 roku 

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, iż od dnia 30.09.2021 r. na ulicy Do Cegielni w miejscowości Zielonki zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z realizacją zadania związanego z budową sieci kanaliazacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy i na podstawie uzgodnienienia zajęcia pasa drogowego roboty będę realizowane w okresie 30.09.2021 - 4.10.2021 r. W tych dniach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Do Cegielni w Zielonkach jest budowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

szczepienie 22.09aTrwa ogólnopolski program szczepień przeciwko Covid-19. Na 22 września w gminie Zielonki w pełni zaszczepionych jest 59,7 procent mieszkańców, czyli 14 147 z 23 690 osób. W Małopolsce wyższy procent zaszczepionych mieszkańców jest tylko w Krakowie, w Polsce plasujemy się aktualnie na 36. pozycji. Szczegółowe informacje o poziomie zaszczepienia mieszkańców w gminach.

Województwo Małopolskie ogłosiło finałową dziesiątkę konkursu "Małopolska ZAszczepiona", w którym poznaliśmy gminy z najwyższym odsetkiem mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona!”. Gmina Zielonki zajęła 2. miejsce za miastem Kraków. Wiecej o konkursie: tutaj.

DSC00384mosW roku 2021 program Juromanii czyli Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Zielonki wzbogacił się o kolejne punkty. Przez dwa dni weekendu 18 i 19 września można było zwiedzić i skorzystać z atrakcji w zamku w Korzkwi, w parku przy zamku, w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi oraz w Muzeum Hebla i Galerii Barwy Ziemi w Przybysławicach. Zapraszamy również na film.

Czytaj więcej: 4. edycja Juromanii w gminie Zielonki za nami

Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Do Cegielni w miejscowości Zielonki nie odbędą się w pierwotnie deklarowanym przez Wykonawcę terminie tj. w dniach 21-24 września br.  Z uwagi na uchybienia formalne, Inwestor zdecydował o wstrzymaniu robót. Nowy termin realizacji zostanie ustalony z Wykonawcą robót, a stosowna informacja o ich planowanym rozpoczęciu zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez jej zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego.  Ograniczenia w komunikacji wystąpią, ale zgodnie z ustaleniami nie będą dotyczyły mieszkańców ul. Do Cegielni, ul. Spacerowej oraz właścicieli podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność na tym terenie.

koncert plakatFundacja im. Marszałka Marka Nawary wraz z Sołectwem Bibice w ramach projektu pn.: "Pieśni domowe - etno-warsztaty muzyki i słowa w kontekstach natury" zapraszają na koncert Joanny Słowińskiej z kapelą oraz Chórem Psallite Deo. Koncert rozpocznie się w niedzielę 26 września 2021 roku o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie, prosimy kliknąć miniaturkę.