1.png

Aktualności

W związku z odnotowaniem przypadków zakażenia koronawirusem u pracowników Urzędu Gminy Zielonki od 1 marca do odwołania częściowo wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Od 1 marca do odwołania nie ma możliwości bezpośredniej obsługi mieszkańców w USC, ewidencji ludności (dowody osobiste, meldunki); a wizyty umówione w tych referatach zostaną przełożone na późniejszy termin. W przypadku konieczności rejestracji zgonów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Wyłączenie obsługi bezpośredniej dotyczy też składania wniosków w sprawie działalności gospodarczej, potwierdzania profili zaufanych oraz Dziennika Podawczego i kasy.

Wizyty w pozostałych referatach Urzędu Gminy możliwe będą tylko po wcześniejszym umówieniu.

W związku z powyższym z urzędem prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 12 2850850 lub za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez platformę e-puap.

W celu bieżącej obsługi klientów przy wejściu do budynku Urzędu Gminy od strony parkingu umieszczona zostaje Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić wnioski, podania, dokumenty w formie papierowej. W przypadku potrzeby uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku, podania, dokumentu prosimy o zamieszczenie w jego treści informacji: "proszę o przesłanie potwierdzenia" i podanie adresu e-mail lub nr fax wnioskodawcy.

Numery kontaktowe do referatów Urzędu Gminy Zielonki w rozwinięciu wiadomości.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej: Funkcjonowanie Urzędu Gminy Zielonki od 1 marca 2021 r. - informacja

Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 4 marca 2021 r. wykonawca robót przystępuje do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Zielonkach. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.00 do 15.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Po wykonaniu zaplanowanych robót w ul. Spacerowej pracę będę kontynuowane w ul. Do Cegielni. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

pszok 2

Przypominamy, że po sezonie zimowym od 6 marca w każdą sobotę w godzinach 10.00-18.00 wznawiają działalność punkty PSZOK.  Aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie. Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Prosimy mieszkańców o zachowanie zasad bezpieczeństwa, pamiętanie m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu dystansu.

plakat konkurs filmiki o pucherokach 21W  ramach Gminnego Przeglądu Pucheroków 2021 roku zapraszamy do udziału w konkursie na ciekawy filmik o pucherokach. Prosimy o przesyłanie krótkich filmów (max do 3 min), w którym pokazany będzie przynajmniej jeden z poniższych wariantów:
-zwyczaj chodzenia po domach w Niedzielę Palmową w stroju pucheroka,
-wygłaszanie oracji w stroju pucheroka,  
-etap kompletowania stroju pucheroka najbardziej zbliżonego do tradycyjnego i przebierania się w elementy tego stroju.
Na wszystkich, którzy prześlą filmiki, czekają atrakcyjne nagrody, natomiast za I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowe bony finansowe. Szczegóły w regulaminie. Inspiracji i pomysłów można szukać w  książce pt. „Bibicka pieśń” H. Banasia oraz na stronie www.ckpir.zielonki.pl w zakładce Warto wiedzieć/Tradycje i zwyczaje. Filmiki prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - czekamy do 29.03.2021.

Na terenie gminy Zielonki działa Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny, który pracuje z osobami i rodzinami borykającymi się z problemami. W jego ramach funkcjonuje grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy, dotkniętych problemem alkoholowym oraz z innymi trudnościami. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy: prawnika, psychologa, psychoterapeuty, pedagoga, terapeutów i pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej: Punkt Informacji i Wsparcia Rodziny

dron1Od 2021 r. w gminie Zielonki rozpoczęliśmy nowy rodzaj kontroli spalania w piecach - za pomocą dronów. Kontrole  prowadzone były w godzinach od 16:00 do 20:00 przez uprawnionych urzędników, częściowo ze wsparciem policji w ramach patroli opłacanych przez gminę. W styczniu 2021 r. kontrolowany za pomocą dronów obszar objął 950 budynków w trzech miejscowościach: Zielonki, Bibice i Węgrzce, z czego sensor pomiarowy wytypował 77 domów, nad którymi wykonał szczegółowy pomiar. W lutym wytypowano i skontrolowano 95 budynków w ośmiu miejscowościach: Trojanowice, Przybysławice, Grębynice, Garlica Murowana, Garlica Duchowna i Garliczka oraz część Owczar i dwie lokalizacje w Zielonkach. Badanie polegało na zasysaniu próbek dymu i przeanalizowaniu uzyskanych w czasie rzeczywistym wyników. Wykrycie nieprawidłowości – pojawienie się informacji o zwiększonym stężeniu danego związku chemicznego - skutkowało wejściem na posesję uprawnionych do kontroli urzędników, również z policją. Film z kontroli spalania w piecach realizowanej za pomocą drona.

Czytaj więcej: Kontrole spalania w piecach w gminie Zielonki z użyciem dronów 

Wymiana piecow LOGO

 

 Zachęcamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Zielonki  w celu pozyskania dotacji na wymianę kotła węglowego. W ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki - etap II” w gminie Zielonki mamy do rozdysponowania  2 540 000 zł, co wystarczy na dofinansowanie wymiany kolejnych 363 kotłów w domach. Przypominamy, że uchwała antysmogowa woj. małopolskiego nakazuje likwidację bezklasowych kotłów na węgiel oraz I i II klasy do końca 2022 r.

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze na wymianę pieców! Zachęcamy do zgłaszania się po dotację!

roboty drogowezmni

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2021 r. (piątek) na ul. Krakowskiej w Bosutowie w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową obiektu MD-12 w pasie drogowym drogi gminnej K601501 w m. Bosutów w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”. 

 

 

 

Czytaj więcej: Zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej w Bosutowie w związku z budową POK od 26 lutego 2021 r

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ujmuje działania naprawcze, które eliminują z dokumentu zauważone przez Organ Nadzoru nieścisłości i wady, zgłoszone pismem Wojewody Małopolskiego nr WN-II.4100.691.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w/s wątpliwości co do zgodności z prawem zapisów podjętej Uchwały Nr  XXXVIII/34/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 kwietnia 2018 roku. Procedura naprawcza dotyczy:

  • korekty przebiegu granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Bosutów w części graficznej;
  • korekty przebiegu granic złóż kruszyw naturalnych  Przybysławice i Przybysławice II w części graficznej;
  • korekty  wysokości   powierzchni ograniczającej  wysokość zabudowy dla nowej drogi startowej Lotniska Kraków Balice  z 388,00 metrów  n.p.m. do 388,62 metrów  n.p.m., w części graficznej i tekstowej.

Link do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki

POK 1 m18 lutego 2021 r. wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ostatniego odcinka Północnej Obwodnicy Krakowa. Decyzja została przekazana dyrektorowi krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomaszowi Pałasińskiemu. Realizacja północnej obwodnicy Krakowa pozwoli na domknięcie drogowego pierścienia wokół stolicy Małopolski. Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce, które będzie miało pełną obwodnicę. Powstająca już północna obwodnica Krakowa (S52) to dwujezdniowa droga ekspresowa klasy S (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) o długości 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (gm. Wielka Wieś) do węzła z S7 Kraków Mistrzejowice - z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Północna obwodnica Krakowa - jest ZRID dla ostatniego, trzeciego, odcinka

Leśna BIBICE Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) wykonawca robót zamierza rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Bibicach. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.00 do 15.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

plakat nacoidamojepieniadzeCzy wiesz, że gmina dostaje ok. 38% Twojego podatku dochodowego? Co dalej dzieje się z pieniędzmi? Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczane jest na funkcjonowanie komunikacji, lokalnej szkoły, inwestycje m.in. oświatowe, sportowe, winfrastrukturę i ochronę środowiska? Z finansami naszej gminy w roku 2021 można zapoznać się na stronie zielonki.nacoidamojepieniadze.pl, gdzie z punktu widzenia mieszkańca można zobaczyć, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju gminy i miejscowości.

Aby część Twojego podatku zasiliła budżet gminy trzeba wybrać w formularzu PIT gminę Zielonki jako miejsce zamieszkania.

tytulowe2

Dziś wtorek, ostatni dzień karnawału, w gminie Zielonki od ponad ćwierćwiecza zarezerwowany na galę nagród samorządowych, nazywaną „Śledzikiem u wójta”. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nie uda się spotkać na tym wydarzeniu promocyjnym. Nagrody samorządowe za 2020 rok wręczymy, miejmy nadzieję, za rok. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa filmowe podsumowanie. Zapraszamy do obejrzenia.